B&A lanceert sociaal domein platform Besturen.nu

15 januari 2015 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Onderzoeks- en adviesbureau B&A heeft afgelopen maand een innovatie- en inspiratieplatform voor bestuurders in het sociale domein gelanceerd. Op het platform, Besturen.nu, kunnen bestuurders en professionals op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, leren van tips en best practices, en ideeën uitwisselen met gelijken.

Per 1 januari 2015 heeft de overheid drie decentralisaties binnen het sociale domein ingevoerd; de transitie van de AWBZ naar de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Voor gemeentes betekenen deze transities de nodige aanpassingen. Bestuurders moeten het nieuwe beleid enerzijds vormgeven en uitvoeren, en anderzijds met hun inwoners, werknemers en overige stakeholders in de gemeente blijven communiceren. Sommige gemeenten hebben vorig jaar ruim de tijd genomen om de veranderingen uit te stippelen en adequaat te implementeren, waar ander gemeenten nog steeds moeite hebben opkomende vragen te beantwoorden. Hoe om te gaan met zaken die men tegenkomt bij het integratieproces?

Besturen.Nu

Om bestuurders hierbij te helpen heeft B&A, een onderzoeks- en adviesbureau uit Den Haag dat beleidsmakers adviseert bij de transformatie naar een nieuwe, slagvaardige overheid, het initiatief genomen om een apart platform te lanceren gericht op de veranderingen binnen het sociaal domein. Besturen.nu biedt een digitale plek om op de hoogte te blijven van beleidsmatige ontwikkelingen, maar ook een ruimte om te leren van goede praktijkvoorbeelden. Via opiniestukken kan er gediscussieerd worden naar aanleiding van op de website geplaatste stukken door andere bestuurders, waarbij de dagelijkse gang van zaken (en tevens lastigere vraagstukken) de revue passeren.

“Met Besturen.nu bieden wij bestuurders de kans de vruchten te plukken van theorie op het vlak van politieke en bestuurlijke vraagstukken op rijks- en gemeenteniveau, met dagelijkse praktijk waarin wij onze klanten adviseren,” aldus B&A over zijn initiatief.