Grant Thornton: HR-rol leidend voor commissariaat

22 december 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

HR-taken, het houden van toezicht en informatievoorziening aan de RvB zijn de drie belangrijke prioriteiten van commissarissen anno 2014. Het onderhouden van relaties met stakeholders, zoals aandeelhouders en overige belanghebbenden, heeft de laagste prioriteit. Dat blijkt uit de 2014/2015 editie van het ‘Commissarissenonderzoek’ van Grant Thornton.

Sinds 2011 verricht accountants- en adviesbedrijf Grant Thornton onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen voor RvC-leden. Dit jaar deden er meer dan 200 commissarissen van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde organisaties mee aan het onderzoek.

Het onderzoek bevestigt een trend die al jaren gaande is binnen het commissariaat: de werkgeversrol van RvC’s wordt steeds belangrijker geacht. Met een score van 8,5 staat de werkgeversrol van de RvC – het selecteren, benoemen, evalueren en remunereren van bestuurders – bovenaan de prioriteitenlijst. “Dit kan worden gezien als een climax van een ontwikkeling die een aantal jaren geleden is ingezet,” aldus Bart Jonker, partner bij Grant Thornton.

Normen voor een aantal RvC beoordelingscriteria

In de vorige editie van het onderzoek constateerde Grant Thornton al dat HR-kennis bezig was met een forse opmars in de commissariaatwereld; inmiddels is het net zo belangrijk als het toezicht houden zelf. “Commissarissen doen hun taak tegenwoordig niet meer alleen af met het invullen van hun toezichtfunctie", zegt Jonker. Hij voegt daaraan toe: "We zien dat de commissarissen meer oog krijgen voor het belang van hun andere taken. Afgezien van het feit dat dit in het belang is van de onderneming, is het ook het ‘eigen’ belang van een RvC. Niet goed functionerend management kost veel tijd evenals vervangingsprocedures. En daarop zit een RvC niet te wachten." 

Min of meer ex aequo op één staan invulling toezichtstaak en de informatievoorziening van de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen.

Aandachtspunten 2015
Grant Thornton vroeg respondenten ook naar de onderwerpen die in 2015 de meeste aandacht nodig zullen hebben. Net als afgelopen jaar zal naar verwachting opnieuw de meeste aandacht aan ‘strategie’ worden besteed. Hierna volgen operaties, ‘ingrijpende’ aanpassingen en corporate governance. Bij de not for profit bedrijven zijn bij ‘ingrijpende’ aanpassingen ook genoemd herfinanciering en regelgeving vanuit de overheid.

RvC Prioriteiten voor 2015

Gerelateerd nieuws:
- Jaap van Manen ontvangt Commissarissenonderzoek
- Grant Thornton: Selectieprocedure RvC moet beter