Grant Thornton: Selectieprocedure RvC moet beter

09 januari 2014 Consultancy.nl

Het evaluatieproces van het functioneren van commissarissen moet op de schop. Ook moeten RvC leden beter worden in het selecteren en benoemen van bestuurders – een van hun primaire taken. Dit concludeert Grant Thornton in zijn meest recente ‘Commissarissenonderzoek’.

Sinds 2011 verricht het accountants- en adviesbedrijf onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen voor RvC-leden. Dit jaar deden er zo’n 130 commissarissen van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde organisaties mee aan het onderzoek.

Uit het rapport komt naar voren dat commissarissen kritisch zijn over hun eigen functioneren. Met name het evaluatieproces moet fors verbeterd worden, zowel op groepsniveau als op individueel vlak. Over het ideaalplaatje zijn RvC leden eensgezind: een jaarlijkse (zelf)evaluatie met duidelijke criteria en zeker de RvC als collectief.

Selectieprocedure RvC moet beter

Bovendien zijn commissarissen van mening dat het selectieproces beter moet. “Vergeleken met voorgaande jaren is de gewenste verbetering op het punt van selectie en benoeming spectaculair”, zegt onderzoeker Aalt Klaassen. Dit heeft met name te maken met de onduidelijkheid gedurende het proces. Zo geven RvC-leden aan dat er ‘een wisselende aanpak’ wordt gehanteerd - vooral bij de voordrachtcommissaris - en dat er ‘volgens informele processen’ wordt gehandeld. Commissarissen prefereren juist een gestructureerde, vastomlijnde aanpak, waarbij werving via het eigen netwerk weer nadrukkelijk een complementair onderdeel van de procedure wordt.

Volgens Bart Jonker, partner bij Grant Thornton, zal de toenemende aandacht voor het selecteren van commissarissen in de komende jaren leiden tot meer mutaties in de samenstelling van RvC’s. “Meer professionele evaluaties, een meer divers samengestelde RvC en een continue actualisering van het profiel van de RvC in lijn met het toekomstperspectief van de organisatie zullen ertoe leiden dat er op termijn meer en sneller mutaties in de samenstelling van RvC’s optreden”.

Nieuws

Meer nieuws over