Jaap van Manen ontvangt Commissarissenonderzoek

12 februari 2014 Consultancy.nl

Onlangs bracht Grant Thornton het ‘Commissarissenonderzoek 2013-2014’ uit. Afgelopen week overhandigde Peter Schimmel, partner bij de accountants- en adviesorganisatie, het eerste gedrukte exemplaar van het onderzoeksrapport aan Jaap van Manen*, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Sinds 2011 doet Grant Thornton jaarlijks in samenwerking met de VU Amsterdam onderzoek naar de wijze waarop commissarissen hun rol en functioneren beoordelen. Ook kijken de auteurs naar de ambities van commissarissen en verbeterpunten voor RvC’s. Dit jaar deden er zo’n 130 commissarissen van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde organisaties mee aan het onderzoek.

Peter Schimmel - Jaap van Manen

De opvallendste conclusie uit de 2014 editie is dat commissarissen bewuster en systematischer aan de professionalisering van hun ‘vak’ werken. De Nederlandse RvC is kritischer over de competenties die zij moeten hebben. Zo hecht de commissaris bijvoorbeeld een toenemend belang aan de aanwezigheid van HR-kennis. Ook vindt de commissaris dat het selectie- en het evaluatieproces van de RvC op de schop moet.

Volgens Peter Schimmel maakt het onderzoek duidelijk dat het vrijblijvende karakter van de commissaris-rol een gepasseerd station is. “Organisaties en commissarissen stellen steeds meer eisen aan de RvC. Meer kennis voor de HR-competentie, meer aandacht voor professionele (zelf)evaluaties en oog voor een diverse(re) samenstelling.” De partner verwacht dan ook dat er op termijn sneller mutaties in RvC’s zullen optreden. “De commissaris staat in 2014 kritischer ten opzichte van een disfunctionerende commissaris, bijvoorbeeld in het geval van een incident. Een commissaris die zijn termijn uit zit, is niet meer vanzelfsprekend.”

* Jaap van Manen is naast voorzitter van de Commissie onder meer commissaris bij DNB en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het verleden werkte Van Manen meer dan 20 jaar voor PwC.

Nieuws

Meer nieuws over