Oliver Wyman: Weinig vrouwen in ExCos financiele sector

06 januari 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Ondanks substantiële diversiteitsinspanningen in de financiële sector blijft de top van de branche een door mannen gedomineerde wereld, onthult een rapport van Oliver Wyman. In 2013 was slechts 4% van CEO’s en 13% van topmanagers vrouw. Bovendien blijkt dat bij 35% van de onderzochte financiële instellingen, de Executive Committees (ExCo’s) uitsluitend uit mannen bestaat. Vrouwen die wel een ExCo-positie bekleden, geven vaak leiding aan support- en compliance afdelingen, zoals HR of Marketing; rollen die doorgaans niet leiden tot een CEO-rol.

Management consultingbureau Oliver Wyman bracht onlangs een rapport uit over vrouwen binnen de Financial Services sector. Voor het rapport analyseerde het adviesbureau onder senior personeel de verhouding tussen mannen en vrouwen bij meer dan 150 financiële dienstverleners wereldwijd (waaronder investment banks, retailbanken, verzekeringsmaatschappijen en geldbeheerders). Het bureau interviewde meer dan 60 vrouwen met een senior positie (en enkele mannen) en ondervroeg meer dan 1.000 huidige en potentiële financial services medewerkers van vijf landen.

Diversiteit?
De belangrijkste conclusie: ook al is er binnen de financiële en bankensector enige verbetering te zien ten aanzien van de man/vrouw verhouding, toch blijft het aandeel van vrouwen op CEO-niveau en binnen ExCo’s laag; in 2013 was – binnen wereldwijde toonaangevende financiële instellingen – slechts 4% van de CEO’s en 13% van de ExCo-leden vrouw. Verder blijkt 35% van de ExCo’s uitsluitend uit mannen te bestaan, hoewel dit percentage sinds 2009 wel al daalde – toen was dit nog 49%. Tenslotte heeft een kleine 11% van de ExCo’s een aandeel van vrouwen van 30% of meer.

Vrouwen met Bestuurs en ExCo functies

Het nieuws is echter niet geheel somber. Oliver Wyman concludeert dat het vrouwelijke aandeel binnen besturen de afgelopen 10 jaar met twee derde is gestegen. Inmiddels is 20% van de bestuursleden vrouw, en bijna een kwart (23%) van de besturen bestaat voor 30% of meer uit vrouwelijke leden.

Verschillen per land
Naast de vergelijking van het aandeel van vrouwen in besturen, keek het consultancybureau ook naar de prestaties per land. Wat opvalt is dat, ondanks de groeiende aandacht voor diversiteit en geslachtsgelijkheid, het percentage van vrouwelijke ExCo-leden de afgelopen vijf jaar gedaald is in verschillende landen. Scandinavische landen, zoals Noorwegen en Finland, en Canada en de UK kunnen als rolmodel gezien worden, aangezien het percentage van vrouwen in ExCo’s in deze landen de afgelopen 10 jaar gestegen is – hoewel er wel grote verschillen te zien zijn in de percentages binnen deze landen, zoals bij Noorwegen en de UK. Singapore staat aan de andere kant van het spectrum, aangezien daar het percentage vrouwen in ExCo-rollen in dezelfde periode structureel gedaald is.

Aantal vrouwelijke ExCo leden per land

Vrouwen die er wel in slagen een ExCo-rol te verkrijgen bij financiële instellingen belanden meestal in support- en compliance functies, zoals ‘Head of HR’ (59% van de vrouwen), ‘Head of Marketing’ (43%), ‘Head of Audit’ (36%), of ‘Head of Legal’ (33%). Het aantal vrouwen dat binnen een lijnfunctie werkt is nog steeds erg laag, met slechts 11% van de vrouwen aan het hoofd van een Business Unit (BU). Dit geldt ook voor het aantal vrouwelijke CRO’s (4%), CFO’s (8%), en COO’s (11%); functies die over het algemeen een carrièrepad richting de rol van CEO vormen.

Geslachtsmix voor verschillende ExCo rollen

Meer focus nodig op diversiteit in de top
De consultants concluderen dat er in de toekomst veel moet gebeuren aangezien “het gebrek aan diversiteit in de sector slecht is voor bedrijven.” Michelle Daisley, Partner bij Oliver Wyman, legt uit: “Diversiteit verbetert de besluitvorming, prestaties, duurzaamheid, dienstverlening en de winst op de lange termijn. Bedrijven met minder diverse managementteams zijn minder goed in staat om problemen vanuit diverse hoeken te bekijken. Dit is voornamelijk belangrijk voor een sector die onlangs te kampen had met schandalen, als gevolg van niet uitgedaagd leiderschap en ‘groepsdenken’. Het tempo van de veranderingen is te traag.”