Quint: Maturity van Informatiemanagement stagneert

10 december 2014 Consultancy.nl

De volwassenheid van Informatiemanagement in Nederland is in het afgelopen jaar gestagneerd. Dit blijkt uit een onderzoek van Quint Wellington Redwood onder zo’n 80 IT-managers.

Jaarlijks voert Quint, een consultancybureau gespecialiseerd in sourcing, onderzoek uit naar de stand van zaken rondom informatiemanagement. Aan de 2014-editie deden 80 informatiemanagers, architecten en Information Risk Managers mee, daarnaast werden er door het onderzoeksteam 20 verdiepingsinterviews uitgevoerd.

Maturity van Informatiemanagement
Een van de primaire aandachtsgebieden waar het onderzoek naar kijkt is het volwassenheidsniveau van het informatiemanagement (IM) vakgebied. Om de ‘maturity’ van IM-processen en oplossingen te bepalen maakte het bureau gebruik van de zes-punten definitieschaal uit de Cobit 5 methodologie:

Cobit 5 methodologie

Uit de feedback van de respondenten blijkt dat de volwassenheid van IM-processen gemiddeld gelijk is gebleven ten opzichte van 2013, wat er volgens de onderzoekers op duidt dat het onderwerp onvoldoende focus heeft binnen organisaties en informatiemanagement afdelingen. “Uit de gesprekken blijkt dat de informatiemanagers niet een expliciete focus of doelstelling hebben om een bepaald volwassenheidsniveau te realiseren” schrijft het bureau.  

Toch zijn de resultaten opmerkelijk te noemen – informatievoorziening is anno 2014 een niet weg te denken onderdeel van de primaire bedrijfsvoering, en behoort tot een van de belangrijkste agendapunten voor bedrijven op zoek naar efficiëntie en groei. Hierdoor zou het in de lijn der verwachting liggen dat IM-afdelingen juist intensief sturen op het verhogen van de ‘maturity’. De stagnatie betekent echter niet dat IM-processen niet professioneel worden uitgevoerd, stelt Leo Oudshoorn, Principal Consultant bij Quint. “De processen bevinden zich gemiddeld op een volwassenheidsniveau 2, hetgeen betekent dat de processen zodanig zijn ingericht dat de benodigde producten op een gecontroleerde manier gerealiseerd kunnen worden.”

Volwassenheid informatiemanagementprocessen

Binnen een bepaalde bandbreedte van volwassenheid zijn IM-managers wel degelijk bezig met verbeteren van processen en oplossingen. “De informatiemanagers zijn wel continu op zoek naar mogelijkheden om de processen te optimaliseren, waarbij de focus ligt op tools en templates die in de uitvoering van de processen gehanteerd kunnen worden. Hogere volwassenheid duidt dan niet zozeer op meer formele en beschreven processen, maar op het consequent uitvoeren en herijken van deze processen.”

Nieuws