Quint: Innovatiedoelstellingen voor informatiemanagers

29 december 2014 Consultancy.nl

Het verbeteren van de dienstverlening aan klanten is voor informatiemanagers de belangrijkste motivatie voor innovatie. Een bijdrage leveren aan de omzet en duurzaamheidsdoelstellingen wordt daarentegen als beduidend minder belangrijk gezien, blijkt uit onderzoek van Quint.

Informatievoorziening vormt anno 2014 een niet meer weg te denken onderdeel van de primaire bedrijfsvoering, en behoort tot een van de belangrijkste agendapunten voor bedrijven. Dit geldt zowel voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om het bedrijfsmodel efficiënter in te richten, als ook voor organisaties die hun groeiambities willen faciliteren. In dit kader speelt innovatie binnen het IT domein een steeds belangrijkere rol.

Informatiemanagement onderzoek 2014

Informatiemanagement onderzoek 2014
In het onderzoeksrapport ‘Informatiemanagement onderzoek 2014’, vroeg Quint Wellington Redwood zo’n 80 informatiemanagers de belangrijkste doelstellingen voor innovatie te identificeren. Net als afgelopen jaar wordt het verbeteren van de service aan klanten – aangegeven door 77% van de respondenten – en van de kwaliteit van diensten en/of producten (74%) als de belangrijkste doelstellingen voor innovatie genoemd. De top vijf wordt gecompleteerd door: lagere kosten (68%), het verbeteren van samenwerking (intern, extern, keten) (66%) en het aanbieden van nieuwe producten en/of diensten (66%).

Opvallend is dat een directe bijdrage aan het verhogen van de omzet door ‘slechts’ 30% van de respondenten wordt genoemd, wat aangeeft dat IM-managers hun bijdrage aan business doelstellingen veel meer als een indirecte factor beschouwen. Innovatie ten behoeve van duurzaamheids-doelstellingen staat helemaal onderaan de lijst en wordt door ‘slechts’ 28% van de informatiemanagers genoemd.

Quint - Doelstelling van Innovatie

Innovatief klimaat nodig
Het onderzoek laat ook zien dat over de hele linie de respondenten van mening zijn dat innovatieprocessen te weinig opleveren. Willen bedrijven dit in de praktijk aanpakken, dan dient volgens Quint de nadruk te liggen op het creëren van een innovatief klimaat, nog meer dan op ‘harde factoren’ die vaak hoog op de agenda staan. “Uit de interviews blijkt dat het hebben van een innovatieproces of innovatiebeleid geen door­slaggevende succesfactor is voor het bevorderen van het innovatievermogen. Het creëren van een innovatief klimaat door een hierop gerichte bedrijfsstrategie daarentegen wel”, aldus het bureau.

Om innovatie succesvol te maken is een uitwisseling van ideeën en mogelijkheden van groot belang. Hierbij is de rol van de informatiemanager steeds belangrijker. De informatiemanager zal in samenwerking met de Architect en Information Risk Manager een brug moeten slaan tussen de wensen van de business en de IT-afdeling. Door het gebruik van social collaboration tools zoals onder meer social media, interactieve platforms of de crowd innovatieprocessen gestimuleerd en ondersteund worden. In de praktijk liggen hier nog volop kansen – de data van Quint tonen aan dat momenteel meer dan een kwart van de organisaties gebruik maakt van dergelijke tools. Ook zou de IM-manager, ondanks het feit dat het de afgelopen jaren al verbeterd is, nog meer de rol van trekker of eigenaar van innovatie op zich moeten nemen en in de samenwerking met de Architect en Information Risk Manager innovaties te realiseren.

Nieuws

Meer nieuws over