McKinsey ziet mooie toekomst voor Indiase economie

08 december 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De afgelopen tien jaar maakte India een gemiddelde groei door, onder meer als gevolg van de bureaucratische en wereldwijde economische druk. Voor de toekomst daarentegen, voorspelt strategie adviesbureau McKinsey & Company het komende decennium een sterke jaarlijkse groei, onder meer als gevolg van de recente overheidsstabiliteit, de wil om hervormingen door te drukken en snelle stedelijke ontwikkeling. “Het tij is gekeerd in India. Als je naar de trends kijkt die in de wereld gaande zijn, zit India precies in het midden”, zegt Dominic Barton, CEO van McKinsey.

In het onlangs uitgebrachte rapport ‘India’s economic geography in 2025: states, clusters and cities’ neemt het wereldwijde consultancybureau McKinsey & Company India’s brede economische landschap onder de loep. Het bureau kijkt zowel op macro- als microniveau naar de belangrijkste groeifactoren in de periode 2012-2025. Het rapport toont aan dat India’s economie de afgelopen jaren stagneerde, voornamelijk vanwege de zwakkere industriële sector.

Echte-Waardegroei

In het licht van de herstellende economie en effectieve overheidshervorming, onder leiding van Narendra Modi, ziet de toekomst van India er de komende jaren beter uit volgens McKinsey. Het bureau analyseerde het effect van de hervormingen en de bredere economische uitdagingen, en creëerde drie scenario’s die de potentiële economische ontwikkeling van India tussen 2012 en 2025 meten. In het slechtste geval, wanneer de hervormingen tegengehouden worden en de politieke instabiliteit terugkeert, wordt het jaarlijkse groeipercentage berekend op 5,2%. In een scenario waarbij belangrijke hervormingen plaatsvinden, verwacht McKinsey een groei van 6,1%. En bij een blijvende politieke stabiliteit en wil, maar ook de implementatie van bredere hervormingen, kan een sterk jaarlijks groeipercentage van 7,2% ontstaan.

McKinsey-Inzichten-India-schattingen

Volgens Dominic Barton, CEO van McKinsey, zal het verbeterde vooruitzicht een positief effect hebben op de aantrekkelijkheid van het land voor buitenlandse multinationals. “Mensen hebben India opgegeven. Zij ervaren dat India te gecompliceerd is en dat het er lastig is iets gedaan te krijgen. De afgelopen jaren zakte het op de prioriteitenlijst”, zei hij tegen de Economic Times van India. “Ik denk dat India weer klimmende is, mensen tonen interesse en willen uiteraard actie zien – en naar verwachting zal dat ook gebeuren, aangezien deze overheid serieus lijkt”, voegt de Canadese CEO toe.

Hoge groeiclusters
De microanalyse van het rapport identificeert de belangrijkste factoren die de kern vormen van India’s opleving, waarbij verstedelijking en ‘hoge prestatieclusters’ gezien worden als de belangrijkste factoren. Berekeningen van de onderzoekers voorspellen dat slechts 49 van zulke clusters (183 districten) goed zullen zijn voor zo’n 77% van India’s oplopende BBP van 2012 tot 2025.

Clusters-BBP

Van de 49 clusters zullen er waarschijnlijk 21 welvarend zijn en sneller groeien dan het Indiase gemiddelde:

Clusters-matrix-BBP-Groei-en-rijkdom

De snellere groei en hogere productie per hoofd van de bevolking van deze ‘sterk presterende’ staten kunnen worden toegeschreven aan diverse factoren, waaronder voornamelijk de investering in menselijk en fysiek kapitaal, een hogere verstedelijking, relatief superieur landgebruik, en de voordelen die voortkomen uit inherente structurele voordelen, zoals kustlijnen.

Hoog-Presterende-Staten-hebben-Voordeel-op-Belangrijke-Parameters

Verstedelijking
De tweede belangrijkste component voor India’s groei ligt in de versnelde verstedelijking van regio’s. In 2011 was 31% van India verstedelijkt, en McKinsey schat dat tegen 2025 zo’n 38% verstedelijkt zal zijn, met ongeveer 538 miljoen mensen die tegen die tijd deze steden zullen bevolken. Dit zal de productiviteit van het land ten goede komen – het consultancybureau stelt dat een doorsnee stedelijke baan ongeveer 1,7 tot 1,9 keer de productiviteit van een gemiddelde landelijke baan oplevert.

Stedelijke-Populatie

Op basis van de bovenstaande scenario’s gelooft Barton dat India zich mogelijk op de eerste rij kan bevinden, niet alleen door de vooruitzichten van zijn eigen natie te versterken, maar ook door de wankele wereldeconomie te stimuleren. “Als India ontketend wordt, zal het niet alleen India helpen, maar de gehele wereld”, zegt Barton.