EY: 5 prioriteiten voor behoud van Afrikaanse groei

25 november 2014 Consultancy.nl

Volgens EY staat Afrika een veelbelovende toekomst te wachten, en kan het zijn groeipad van de afgelopen 15 jaar voortzetten. Hiervoor zal het zich wel moeten richten op de toekomst in plaats van op zijn huidige succes. Om een consistent groeipad te realiseren noemt EY vijf prioriteiten die ten uitvoer gebracht moeten worden.

Zakelijk dienstverlener EY heeft onlangs een nieuw rapport uitgebracht getiteld ‘Africa 2030: Realizing the possibilities’. Het rapport, dat voortbouwt op hun ‘Africa attractiveness series’, stelt dat er de afgelopen 15 jaar een enorme vooruitgang is geboekt in Afrika. Kijkend naar het bruto nationaal product (BNP) is de grootte van de Afrikaanse economie in 13 jaar meer dan verdriedubbeld, van $613,5 miljard in 2000 naar $2.091,4 miljard in 2013. De verwachting is dat de Afrikaanse economie tegen het eind van 2014 met nog eens 5% zal groeien naar $2.196,7 miljard. Het grootste deel van deze groei wordt gerealiseerd in Sub-Saharisch Afrika (SSA), waar de economie tegen het einde van het jaar naar verwachting zal verviervoudigen.

“Afrika’s groei was de afgelopen tien jaar duidelijk zichtbaar. Hoewel er nog altijd een aantal sceptici zijn, hebben we een solide data- en kennisbasis ontwikkeld met voldoende kwantitatieve data die Afrika’s businesscase ondersteunen en het  tastbare bewijs leveren voor Afrika’s enorme progressie”, zegt Ajen Sita, CEO van EY Afrika.

Afrika Groeit GDP

Volgens EY zal de economische groei en ontwikkeling zich voortzetten en gedreven worden door de hogere inkomensniveaus van de groeiende Afrikaanse middenklasse, door meer ondernemerschap en investeringen voor het dichten van het gat met betrekking tot de infrastructuur. Kijkend naar de verwachte inkomensniveaus, stelt EY dat Afrika het potentieel heeft om Azië’s opmerkelijke groei te evenaren, en zal SSA tegen 2030 naar verwachting het inkomensniveau bereiken van het opkomende Azië.

Groei Afrika tegen 2030

EY stelt dat de focus niet alleen op de geboekte vooruitgang zou moeten liggen, maar dat het belangrijker is om te kijken naar wat nodig is om dit pad te kunnen vervolgen. “Echter, hoe belangrijk het ook is om bewijs te blijven leveren van de vooruitgang van het continent, is het wellicht belangrijker om te focussen op de toekomst van Afrika, en op datgene wat nodig is om de ontwikkeling die we de afgelopen 15 jaar gezien hebben te behouden en te versnellen”, stelt Sita.

Het EY-rapport biedt bovendien inzichten in de perspectieven van diverse leiders over de toekomst van Afrika, en identificeert de belangrijkste drijfveren van verandering en de kritische succesfactoren. De opmars van mobiele telecommunicatie wordt door velen als een van de belangrijkste factoren genoemd. Verder worden de integratie van technologieën en hun vermogen financiële inclusie te bevorderen genoemd, evenals de efficiëntie van de overheid, handelsmogelijkheden, en het bieden van gezondheidszorg en onderwijs.

De onderzoekers identificeerden ook enkele gebieden waar nog progressie gemaakt kan worden om Afrika’s groei voort te zetten en uit te breiden. Één van deze gebieden is handel. Afrika’s intraregionale handel ligt nog steeds substantieel onder het niveau dat behaald kan worden door specifieke wet- en regelgeving. Verder worden de barrières van traditionele zelfvoorzienende landbouw genoemd, en de behoefte om deze barrières te doorbreken. Bovendien is het nodig om grootschalige commerciële operaties op te zetten, die in staat zijn om de productiedoelen te behalen van een opkomend continent. Een ander zorggebied is tenslotte de arbeidsmarkt; ondanks de grote beschikbaarheid van toekomstige arbeidskrachten, zijn goed onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden – beide essentiële elementen voor groeiende economieën – belangrijke aandachtsgebieden.

Vijf belangrijke acties
EY besluit zijn analyse met vijf prioriteiten die volgens het bureau cruciaal zijn voor een succesvolle toekomst voor Afrika, aangezien deze toekomst niet onvermijdelijk is maar tegelijkertijd ook niet binnen een dag voltooid zal zijn. Een overzicht van de prioriteiten:

5 Prioriteiten voor actie

Nieuws

Meer nieuws over