CE Delft en TNO helpen EC met CO2 autouitstoot targets

13 oktober 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Tegen 2021 dient de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s fors te zijn verlaagd, zo luidt nieuwe wetgeving van de Europese Commissie, die een belangrijke bijdrage moet gaan leveren aan het terugbrengen van de Europese broeikasemissies. Recent gestart onderzoek door CE Delft, TNO en Cambridge Econometrics zal mogelijk de basis vormen voor advies over een eventuele verscherpte wetgeving voor de jaren daarna.

Duurzaamheid wordt van een steeds groter belang in de zich verder vervuilende wereld. De Europese Unie (EU) spant zich dan ook in om zich te wapenen tegen klimaatveranderingen ten gevolge van milieuvervuiling, zoals de CO2-uitstoot van personenauto’s.

CE Delft - TNO

CO2-uitstoot
De Europese Commissie (EC) wil in 2021 de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van dan te verkopen personen- en bestelauto’s in de EU terugbrengen naar niet meer dan respectievelijk 95 gCO2 en 147 gCO2 per kilometer. Ter vergelijking: de gemiddelde emissie van nieuwe personenauto’s was in 2006 in de EU ongeveer 160 gCO2/km. Deze gaat via 130 gCO2/km in 2015 naar dus 95 gCO2/km. En hoewel de norm nog niet vaststaat voor 2025, zou die volgens TNO adviseur Richard Smokers nog wel eens op 75 gCO2/km uit kunnen komen: “Dat betekent een reductie van meer dan 50% in 20 jaar. Dat is dicht bij wat er maximaal haalbaar is met technische aanpassingen. Dit is een grote stap, een wezenlijke bijdrage aan het halen van de lange termijn doelstellingen.”

Kennisconsortium
De vraag is of het bovenstaande wel genoeg is. De EC wil de targets waarschijnlijk dan ook verder aanscherpen. Om inzicht te krijgen in mogelijke scenario’s heeft de EC drie bureaus ingeschakeld: een consortium onder leiding van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, verder bestaande uit de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Cambridge Econometrics. Hun onderzoek is begin september gestart en loopt nog een half jaar, en zal zich richten op het ontwerp van de wetgeving na 2020 en over nieuwe targets voor 2025 en 2030.