Accenture HPB onderzoek: AEX bedrijven verliezen terrein

29 september 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

AEX-bedrijven hebben het herstel van hun prestaties ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten niet weten door te zetten. Deze stagnatie wordt voornamelijk gedreven door gematigde groeiverwachtingen van investeerders. Daarnaast zorgt ook een daling van de gemiddelde omzetgroei voor de verslechterde internationale positie. Dit concludeert adviesbureau Accenture in zijn meest recente ‘High Performance Business’ onderzoek.

Ieder halfjaar vergelijkt Accenture de prestaties van AEX-bedrijven met die van bijna 2.000 internationale concurrenten. De prestaties worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren die de huidige prestaties meten zoals de creatie van aandeelhouderswaarde, rendement op geïnvesteerd vermogen, omzetgroei en de consistentie van deze prestaties. Ook kijkt het onderzoek naar de prestatie-indicatoren die de toekomstige positionering van AEX-bedrijven aangeven. Deze zijn groeiverwachtingen van investeerders, winstgroeipotentie, positie in opkomende markten en het vermogen om groei te financieren.

High Performance Business

De analyse toont aan dat de prestaties van AEX-bedrijven sinds tussen 2008 en 2012 achterbleven bij die van hun buitenlandse concurrenten. Sinds 2012 waren Nederlandse bedrijven bezig met een inhaalslag, hier is in de eerste helft van 2014 echter een voorlopig eind gekomen aan. Volgens Sander van Ginkel, Executive Director Strategie bij Accenture, heeft dit vooral te maken met de dalende groeiverwachtingen van investeerders: “We zien dat de operationele kasstroom verbetert, maar dat deze verbetering onvoldoende tot uiting komt in de beurskoers.” Daarnaast scoren de AEX-bedrijven minder op omzetgroei, wat volgens Van Ginkel ook deels te maken heeft met de sterke euro in de eerste zes maanden van 2014.

Revenue growth of AEX companies

Market Expectations for AEX companies

Uit het onderzoek komt een aantal punten naar voren waarop de AEX-bedrijven zich het afgelopen halfjaar verbeterden. Dit geldt bijvoorbeeld voor consistentie in prestaties en rendement op geïnvesteerd vermogen. Daarnaast scoren de bedrijven iets beter op winstgroeipotentie, oftewel het vermogen om de toekomstige winstgevendheid te verbeteren. Een overzicht van de scores per prestatie-indicator:

AEX scores en ontwikkeling per prestatie-indicator

ASML blijft AEX koploper
Kijkend naar de prestaties per AEX-bedrijf, dan komt chipmachinefabrikant ASML wederom als beste uit de bus, gevolgd door Unilever. “ASML is het enige bedrijf dat dicht in de buurt komt van een ‘high performer’ status,” aldus Van Ginkel. Ook vorig jaar kwamen ASML en Unilever naar voren als de best presterende AEX-organisaties. AEGON en Heineken lieten in H1 van dit jaar de opvallendste stijging zien.

Meer ‘High Performance Business’ artikelen van Accenture:
- AEX bedrijven winnen terrein op buitenland
- ASML en Unilever Nederlandse topbedrijven
- AEX bedrijven doen uitstekende zaken
- AEX bedrijven wereldwijd geen sterspelers