IenM schakelt hulp in van KWINK, Lysias en Movares

11 september 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft eerder dit jaar besloten de zogeheten ‘Derde Kadernota Railveiligheid’ te herijken. Om de complexe opdracht in goede banen te leiden is de expertise van drie externe adviesbureaus ingehuurd: KWINK groep, Lysias en Movares.

Het Ministerie van IenM is de afgelopen tijd door de Tweede Kamer maar ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangesproken op de systeemverantwoordelijkheid voor de railveiligheid, die onder de plicht van het ministerie valt. Het Ministerie van IenM wil de verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen en verder specificeren. Het ministerie zal zich om te voldoen aan zijn verplichtingen baseren op de Lange Termijn Spooragenda (LTSa), die de ambities van het Rijk omschrijft met betrekking tot de ontwikkeling van de spoorsector in de komende vijftien jaar. Tevens bevat de LTSa ideeën over hoe de veiligheid te vergroten en, met een hoge betrouwbaarheid, meer treinen met hogere snelheden te laten rijden.

IenM schakelt adviesbureaus in

Derde Kadernota Railveiligheid
In de Derde Kadernota Railveiligheid (DKR) komt de belangrijkste problematiek van de spoorwegveiligheid samen met het bestaande en nieuwe beleid om de spoorwegveiligheid permanent te verbeteren. Het biedt tevens een visie op de organisatie van de veiligheid, rollen en verdeling van de verantwoordelijkheden van organisaties die bij de spoorwegveiligheid betrokken zijn. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de systeemverantwoordelijkheid voor de spoorwegveiligiheid bij het Ministerie van IenM hoort.

Consortium van adviesbureaus
De opdracht om de Derde Kadernota Railveiligheid te evalueren is door het Ministerie van IenM aan een consortium van Lysias Consulting Group, Movares en KWINK groep toegewezen. De adviesbureaus werden na een aanbestedingsprocedure gekozen om de klus uit te voeren. De bureaus zullen de DKR evalueren, wat een fundament moet opleveren voor een herijking van het beleid voor railveiligheid, en daarnaast het ontwikkelen van een nieuwe beleidsvisie op railveiligheid.