p2 organiseert training: Inspiratie voor duurzaamheid

30 juli 2014 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

p2 Academy, de opleidingstak van projectmanagement specialist p2, organiseert in samenwerking met ISVW op 24 en 25 september de tweedaagse training ‘Inspiratie voor het realiseren van Duurzaamheid’. Onder leiding van p2'er Paul van Ruiten wordt samen met deelnemers ingegaan op duurzaamheids-vraagstukken, en worden diverse cases behandeld. Daarnaast zijn er diverse (gerenommeerde) sprekers te gast, waaronder duurzaamheidsgoeroe Michael Braungart en voormalig minister Ed Nijpels.

Duurzaamheid neemt vlucht
Het is een van de toverwoorden in 2014 en de afgelopen periode: duurzaamheid. Steeds vaker krijgen managers en werknemers binnen de publieke als de private sector te maken met duurzaamheids-vraagstukken. Zo wordt er bijvoorbeeld enerzijds vanuit de overheid gestuurd op duurzamere en milieubewuste productie, maar eisen ook consumenten een duurzamere omgang met grondstoffen, energie, voedingsmiddelen en op tal van andere gebieden. Wet- en regelgeving wordt bovendien steeds complexer en veeleisender ten aanzien van de duurzaamheidsdoelstellingen.

In het kader van deze ontwikkelingen organiseert p2 projectmanagement (p2) in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) de tweedaagse training ‘Inspiratie voor het realiseren van Duurzaamheid’. De training is bedoeld voor professionals werkzaam binnen in het food-, retail-, energie-, en milieu- segment, die geïnteresseerd zijn om op een beschouwende manier bezig te zijn met duurzaamheid en te reflecteren op hun dagelijkse manier van werken. De training vindt plaats op 24 en 25 september op het landgoed van p2 in Leusden.

het landgoed van p2 in leusden - P2, ISVW

Programma
Het programma bestaat meer bestaat uit korte voordrachten, theorieën en gesprekken met gerenommeerde filosofen en duurzaamheidsprofessionals. Tijdens de training worden dagelijkse handelingen van professionals ten aan zien van duurzaamheid onder de loep genomen – er wordt stilgestaan bij zulke gewoonten en deze worden ter discussie gesteld. De training biedt daarnaast ook verdieping waarbij ingegaan wordt op succesvolle best practices en personen die erin geslaagd zijn hun omgeving duurzamer te maken. Dit levert de deelnemers concrete handvatten op voor hun eigen duurzaamheidswerkzaamheden.

Na het volgen van de training hebben de deelnemers volgens de organisatie vanuit verschillende invalshoeken inzicht gekregen in een duurzamere samenleving en begrijpen zij de obstakels maar ook de oplossingen voor een duurzame samenleving. Ze kennen verder de essentiële succes- en faalfactoren van duurzaamheidsprojecten. Tenslotte kunnen ze de opgedane kennis vertalen naar veranderingen die zij in de dagelijkse praktijk (professioneel en sociaal) kunnen omzetten.

Sprekers
Een overzicht van de sprekers, bestaande uit gerenommeerde filosofen, duurzaamheidsprofessionals, oud-politici en adviseurs, en hun behandelde thema’s:

Michael Braungart  - The Circular Economy and Up-cycle.
Keynotespreker tijden de training is Michael Braungart, een Duitse chemicus die bepleit dat de mens een positieve impact kan hebben in plaats van een negatieve door het herontwerpen van industriële productie. Hij pleit voor het omgaan met de output van industriële processen zodat die geen afval vormen, maar input voor een biologische of technische cyclus. Deze voormalige Greenpeace activist wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande visionaire duurzaamheidsdenkers. Braungart bekleedt de leerstoel Cradle-to-Cradle aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Michael Braungart - Ed Nijpels - Karim Benammar - Yvonne Zonderop

Ed Nijpels - het publiek debat en politiek leiderschap.
Ed Nijpels (VVD) is voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1986-1989), voormalig burgemeester van Breda en voormalig commissaris van de koningin in Friesland. Op dit moment is hij o.a. verantwoordelijk voor de borging van de uitvoering van het energieakkoord.

Karim Benammar - Reframing (ook wel omdenken).
Karim Benammar is filosoof en publicist. Hij levert bijdragen aan het denken over de paradigmawisseling van schaarste naar overvloed, hoe betekenis te geven aan ons leven, en hoe waarde te scheppen. Hij doet dit door middel van teksten, interactieve lezingen en workshops, en door het ontwikkelen van denktechnieken zoals herkaderen.

Yvonne Zonderop - Energie en decentrale opwekking: samenwerking en coöperaties.
Yvonne Zonderop is onafhankelijk journalist, gespreksleider en bestuurder. Ze is onder meer verbonden aan De Groene Amsterdammer, de FD Mediagroep en de NOS. Ze is voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant.

Floris van den Berg - Rob van Tilburg - Rene Gude - Erno Eskens - Paul van Ruiten

Floris van den Berg – Filoconsumentenperspectief en dierlijke productie.
Floris van den Berg is een Nederlandse filosoof. Hij schrijft over secularisme, atheïsme, dierethiek, milieufilosofie, mensenrechten en onderwijs. Hij is werkzaam aan de Universiteit Utrecht.

Rob van Tilburg - Duurzaam ondernemen en duurzaamheid in een bedrijfsfilosofie.
Rob van Tilburg is leading professional Duurzaam Ondernemen bij Royal HaskoningDHV en heeft meer dan vijftien jaar ervaring als adviseur op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor multinationals.

René Gude - Afronding, of Erno Eskens - Een volwaardige wereldbeschouwing
René Gude is Nederlandse docent filosofie van de Internationale School voor Wijsbegeerte en voormalige directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hij draagt de titel: Denker des Vaderlands. Hij is een publiek intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de popularisering van de filosofie. In 2014 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Indien Gude wegens zijn gezondheid niet kan, neemt Erno Eskens, programmadirecteur van de ISVW, de honneurs waar. Erno Eskens werkte de laatste jaren met René Gude aan het ‘agoramodel’, een methode om snel een doeltreffend te oriënteren op een snel veranderende wereld.

Paul van Ruiten
Het evenement staat onder leiding van Paul van Ruiten, project- en procesmanager bij p2 en trainer bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. Ruiten is actief op het gebied van de energietransitie en duurzaam transport. Hij was unitdirecteur Milieu, Duurzaamheid en Energie bij Royal HaskoningDHV en heeft als meer dan 10 jaar als milieu en duurzaamheidsadviseur gewerkt in Europa in Azië. Daarnaast zit hij in de Raad van Toezicht bij de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.