Hay Group: Pensioenregels treffen grootverdieners

28 juli 2014 Consultancy.nl

Het terugbrengen van de jaarlijkse pensioenopbouw per 1 januari 2015 heeft enorme gevolgen voor medewerkers met een salaris van €100.000 of meer, waarschuwt Hay Group. Volgens het adviesbureau kunnen zij in het slechtste geval tot zo’n 70% van hun pensioenopbouw missen.

In mei van dit jaar keurde De Eerste Kamer het wetsvoorstel over de fiscale hervorming van de pensioenopbouw goed. Hiermee wordt het opbouwpercentage voor het pensioen verlaagd. Naar aanleiding van deze maatregel besloot Hay Group, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in HR en beloningsadvies, om de impact op werknemers in kaart te brengen.

De resultaten zijn niet bemoedigend te noemen voor grootverdieners - hieruit blijkt dat werkers met een inkomen boven €100.000 veel minder pensioen kunnen opbouwen. Ter illustratie: vanaf 1 januari 2015 bedraagt de jaarlijkse pensioenschade ongeveer €24.000 per jaar voor iemand van 45 jaar bij een gemiddelde pensioenregeling en een salaris van €150.000. “Dit betekent dat de pensioenuitkering van deze medewerker daalt met ongeveer 38%,” aldus Rogier Kerkhof, Director Pension & Actuarial Services bij Hay Group.

Hay Group - Pensioen

Ook in het geval van overlijden heeft de nieuwe wetgeving een grote impact, stelt Kerkhof. Als dezelfde 45-jarige professional in 2015 zou komen te overlijden, dan daalt zijn nabestaandenpensioen met ruim 25%. “Met het oog op de verwachte pensioenschade lijkt financiële compensatie voor het verlies aan ouderdomspensioen onvermijdelijk. De pensioenschade is echter niet alleen voelbaar in het ouderdomspensioen, maar ook bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Financiële compensatie is in deze gevallen geen oplossing. Hiervoor is een alternatieve risicoverzekering met een vergelijkbare dekking noodzakelijk,” zegt de adviseur.

Organisaties overzien consequenties niet
Naar schatting heeft acht op de tien werkgevers in Nederland medewerkers in dienst met een salaris boven de €100.000. Volgens Kerkhof riskeren deze organisaties het feit dat ze niet tijdig of effectief inspelen op de fiscale hervorming. “Veel werkgevers in Nederland overzien de consequenties van de nieuwe wetgeving niet, laat staat dat ze zich realiseren wat dit betekent voor hun beloningsbeleid voor deze groep professionals. Zij moeten aan de slag met hun arbeidsvoorwaardenbeleid met het oog op deze pensioenwijziging”, aldus Kerkhof. "Een impactanalyse kan daarbij een eerste stap zijn."

Nieuws