The Bridge: 6 manieren om innovatie goed te managen

16 juli 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Succesvol innoveren valt of staat bij goed management. Dat klinkt simpel. Maar toch hebben veel bedrijven moeite met het goed organiseren van deze managementrol. Tom Gouman en Annemarie Perquin-van Hoogstraten, adviseurs bij The Bridge, onderzochten in ons jaarlijkse onderzoek De Innovatiemonitor wat 'Innovation Leaders' onderscheidt van 'de rest'. 

Innovatie is niets anders dan het exploreren van nieuwe mogelijkheden, of die nu nieuw zijn voor de hele wereld of alleen voor jouw bedrijf. Bij The Bridge keken we in ons onderzoek naar hoe 'Innovation Leaders*' die innovatie organiseren, en daaruit bleek heel duidelijk dat het innovatie vanuit het management moet worden gestimuleerd. 

Innovation Leaders 

Garanties zijn er niet, maar als je jouw bedrijf ook meer innovatief wilt maken, organiseer dan de volgende 6 managementtaken.

  1. Zorg dat de bijdrage van innovatie aan de strategie duidelijk en op alle lagen in de organisatie bekend is. Bij de innovation leaders geeft 82% aan dat dit bij hen het geval is, tegenover 46% van de overige organisaties.

  2. Moedig medewerkers aan om met nieuwe ideeën te komen. 59% van de Innovation leaders doet dit actief, ten opzichte van 37% van de rest.

  3. Zorg dat ideeën snel ongevormd worden tot concrete actieplannen. Vrijwel alle organisaties beschikken over voldoende goede ideeën. Uit het onderzoek blijkt dat de Innovation leaders beter in staat zijn (60%) om ideeën snel op te pikken en te vertalen naar concrete concepten en actieplannen. 

  4. Zorg dat je expert input van andere afdelingen krijgt. Het verlagen van de interne barrières tussen afdelingen en de mogelijkheid om andere afdelingen te betrekken wanneer nodig heeft een positieve invloed op de snelheid waarmee een innovatie in de markt wordt gezet. 69% van de innovation leaders geeft aan dat dit bij hen geen probleem is. 

  5. Zorg dat je besluitvorming goed organiseert, ook al is er veel onzekerheid. Managers die werken bij de groep innovation leaders zijn in staat om besluiten te nemen ook wanneer niet alle informatie voorhanden is (73%). 

  6. Zorg dat je innovatie altijd op de agenda houdt. Ondanks dat de bestaande business veel aandacht vraagt, lukt het innovation leaders om innovatie op de agenda te houden (68%).

The Bridge - Business Innovators

Als manager wil je niet alleen dat er, naast de continue aandacht voor de huidige business, meer aandacht komt voor innovatie. Maar je wilt ook invloed uitoefenen op het succes van die innovatie. In de praktijk zien we dat het toepassen van onderstaande actiepunten helpen bij het beter kunnen managen van het innovatieproces.

  1. Stel een aparte innovatieagenda op met specifieke innovatie thema's, welke niet besproken worden tijdens het 'normale' managementoverleg;

  2. Zorg voor een speciale innovatie board: een ander besluitorgaan dan het reguliere management. In dit besluitorgaan zijn ook andere expertises vertegenwoordigd: bijvoorbeeld medewerkers die een succesvol innovatieproject van A tot Z doorlopen hebben en daarmee het klappen van de zweep kennen en/of experts voor die specifieke innovatie