KWINK: 11% krijgt onverwacht hoge mobiele rekening

25 juli 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

11% van de Nederlanders krijgt wel eens onverwachts een (veel) te hoge telefoonrekening. Overmatig datagebruik is de grootste boosdoener. Dit blijkt uit een enquête van adviesbureau KWINK Groep onder 1.600 respondenten. 

We kennen het allemaal: boven je bel- of databundel zitten is in Nederland al duur. En zeker in het buitenland, waar de tarieven nog een stuk hoger zijn. Kom je terug van je vakantie, krijg je een zogeheten ‘bill shock’: de rekening valt veel hoger uit dan je had verwacht. Een recente analyse van KWINK kwantificeert het probleem in ons land. Hieruit blijkt dat 11% van de Nederlanders ermee te maken heeft. De belangrijkste oorzaak? Men gaat over zijn mobiele datagebruik heen in Nederland. 

Kwink - Onverwachts hoge telefoonrekening

Teveel bellen en SMS’en binnen Nederland (30%) wordt als tweede oorzaak genoemd. In het buitenland belt en SMS’t 24% van de respondenten teveel, en maakt 16% teveel gebruik van het internet. De kleinste groep (9%) geeft aan niet weten hoe zij aan de bill shock komen*. 

Bill shock varieert
Het bedrag dat bijbetaald moest worden verschilt nogal. Van de respondenten betaalde 30% tussen de €0 en €20 bovenop hun reguliere rekening. De grootste groep (40%) moest tussen de €20 en €60 additioneel neertellen, 15% tussen de €60 en €150 en 10% tussen de €150 en €400. Géén van de respondenten had een bill shock tussen de €400 en €1.000 ontvangen. Echter incasseerde 5% de grootste bill shock: boven de €1.000. Degenen die een bill shock ontvingen leerden het dikwijls na één keer af (61%). Sommigen na twee maal (29%), 8% ontving drie keer een billshock en 2% gebeurde het vaker dan vier keer. 

Kwink Groep - Billshock

Actie ondernomen?
Ook onderzocht Kwink of er actie was ondernomen na een onverwacht te hoge rekening. Iets meer dan de helft (51%) ondernam geen actie na het ontvangen van een bill shock en 44% nam contact op met zijn aanbieder. Een klein deel van de respondenten (3%) had een klacht bij ConsuWijzer ingediend, en 2% gaf iets anders aan. 

* Respondenten konden in de enquête meer dan één oorzaak noemen, waardoor de percentages kunnen optellen tot meer dan 100%.