Middenduin en Twynstra Gudde sluiten samenwerking

28 mei 2013 Consultancy.nl

Twynstra Gudde en Middenduin hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de bundeling van krachten willen de adviesbureaus uit Amersfoort en Nijkerk inspelen op de toenemende vraag van opdrachtgevers naar geïntegreerde dienstverleningsconcepten.

 ls gevolg van de toenemende complexiteit in de markt worden adviesvraagstukken van opdrachtgevers steeds specialistischer en tegelijkertijd ook breder. Adviesbureaus spelen hierop in door samenwerkingen aan te gaan met specialisten per vakgebied/branche om zodoende tegemoet te kunnen komen aan de wensen vanuit de klant. En zo ook Twynstra Gudde en Middenduin. In een persbericht laten de management consultants weten bij sommige adviestrajecten gezamenlijk op te trekken. In eerste instantie zijn afspraken gemaakt voor de sectoren Healthcare en Utilities – bij aantoonbaar succes wordt de samenwerking ook naar andere markten uitgebreid. 

“Met deze gezamenlijke propositie verwachten wij onze opdrachtgevers een grotere meerwaarde te kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het oprichten van een shared service centre, het realiseren van een groot project, of het uitbesteden van bepaalde activiteiten. Wij kijken dan samen met de opdrachtgever naar de beste oplossing, richten die in en voeren het uit. Dat overstijgt de traditionele rol als adviseur of als interim manager. Twynstra Gudde en Middenduin bieden zich hiermee aan als businesspartner,” aldus de partner in een persverklaring.

Nieuws