CE Delft: Energieverbruik verduurzaamd, dankzij import

15 mei 2014 Consultancy.nl

De afgelopen jaren is het aandeel van groene stoom in het totale energieverbruik fors gestegen, van iets meer dan 10% in 2005 naar inmiddels 35%. Dit blijkt uit een analyse van de Nederlandse energieproductie uitgevoerd door CE Delft. Wel dient echter een kanttekening te worden geplaatst bij de ‘vergroening’ – het meerendeel van groene stroom betreft import.

In het report ‘Stroometikettering 2013*’ keek CE Delft naar de oorsprong van stroom voor de periode 2005 – 2013. In 2005 was meer dan 50% afkomstig van aardgas en iets meer dan 10% uit groene stroom. Kijkend naar de data van 2013 kan worden geconcludeerd dat de markt voor energieproductie flink is verduurzaamd. Inmiddels is 35% van het energieverbruik groen en het aandeel van vervuilende bronnen als aardgas en kolen is verlaagd. Elektriciteit uit afval, stookolie en ‘overige bronnen’ hebben slechts een klein aandeel in de nationale leveringsmix.

Leveringsmix 2005 - 2013

Het hoge verbruik van groene energie betekent echter niet automatisch dat de productie op dezelfde manier is vergroend. Grof genomen komt ‘slechts’ 9% van alle in Nederland geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa. Het restant, bijna drie keer de hoeveelheid groene stroom die daadwerkelijk in Nederland wordt geproduceerd, is afkomstig uit het buitenland. Hofleveranciers zijn met name Noorwegen, gevolgd door Duitsland en Denemarken. Elektriciteit opgewekt uit waterkracht staat met afstand op #1.

* Sinds 1 januari 2005 is etikettering van de herkomst van elektriciteit verplicht in Nederland.

** Groene stroom wordt gecertificeerd met groencertificaten, zogeheten ‘Garanties Van Oorsprong’ (GVO’s). Doordat handelaren en bedrijven certificaten kunnen kopen/verkopen kan Nederland het tekort aan groene stroom productie in ons land oevangen door GvO’s uit het buitenland te kopen.

Nieuws

Meer nieuws over