Ecorys: Amsterdam West heeft baat bij buurtpraktijkteam

29 april 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Ecorys heeft in opdracht van stadsdeel Amsterdam West onderzocht wat een BuurtPraktijkTeam voor de overlast in de Columbusbuurt kan betekenen. Bewoners ondervonden jarenlang last van incidenten en criminele activiteiten. Steeds meer organisaties werden betrokken rondom kwetsbare gezinnen, maar kregen geen vat op de problemen. 

Tijd voor verandering
Bewoners gaven het op een gegeven moment op. Zelfs incidenten werden niet meer gemeld. Het was duidelijk dat er iets moest veranderen. Om het probleem aan te pakken werd een BuurtPraktijkTeam (BPT) in het leven geroepen. Het BPT is georganiseerd als een efficiënt netwerk, met een klein team, dat praktisch en flexibel kan reageren op situaties die aandacht vragen. Het sluit aan bij al bestaande structuren, maar heeft de primaire focus om concreet problemen op te lossen. Een teammanager vormt de kern van het team, stuurt hen en hakt knopen door. 

Stadsdeel Amsterdam West - Gemeente Amsterdam

Er wordt vanaf de straat en samen met de bewoners gekeken naar oplossingen voor problemen. Met meer vertrouwen in de hulpverlening en een grotere sociale cohesie als gevolg. Op woensdagochtends staat er bijvoorbeeld de koffiekar voor de Visser- en Westerweelschool. Met een vers kopje koffie of thee in de hand kunnen vaders en moeders de laatste nieuwtjes uit de wijk met elkaar bespreken. 

MKBA
Inmiddels is het buurtpraktijkteam geruime tijd actief en om de effectiviteit daarvan in kaart te brengen schakelde de gemeente de hulp van Ecorys in. De opdracht: het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dit is een systematische vergelijking van een situatie met een BPT, en een situatie zonder. Wat wordt hierin geïnvesteerd en wat zijn de maatschappelijke resultaten: zorgen de investeringen in de vorm van menskracht, tijd en geld voor een afname van de overlast, versterking van sociale cohesie, minder schooluitval en een daling van de criminaliteit? Door de kosten en de baten tegen elkaar af te zetten wordt het maatschappelijk rendement bepaald van het buurtpraktijkteam. 

MKBA - Criminaliteit - Ecorys

Uit de MKBA van Ecorys blijkt dat het inzetten van een buurtpraktijkteam in Amsterdam West tot een flink rendement heeft geleid. Elke euro die geïnvesteerd is leverde zo’n anderhalf tot twee euro op aan maatschappelijke winst. Er was vooral een afname van inbraken, vandalisme, geweld, overlast en zittenblijvers zichtbaar. Hiermee werd, naast het nodige leed voor buurtbewoner, op de inzet en de hiermee gepaarde kosten bespaard van o.a politie, jeugdzorg, en justitie. 

Het werkt
Het is niet de eerste keer dat Ecorys de waarde van buurtteams onder de loep heeft genomen. Eerder bekeek het adviesbureau al de invloed van BPT’s in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Ook daar bleek dat over de hele linie de vernieuwende aanpak werkt.