Masterplan Jakarta mede mogelijk gemaakt door Ecorys

22 april 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Begin april is tijdens een bedrijvenmissie in Indonesië door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een masterplan gepresenteerd, dat als doel heeft om Jakarta op de lange termijn te kunnen beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Dit zogeheten ‘National Capital Integrated Coastal Development’ is ontwikkeld door een conglomeraat van Nederlandse bedrijven, waaronder Ecorys*. Het hoofddoel is om in 2025 de veiligheid te kunnen garanderen van de bewoners, maar het plan stimuleert tevens de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Jakarta.

Problematiek

Om dit te realiseren zal erg veel werk verzet moeten worden. Het water in Noord-Jakarta zal de komende jaren nog voor veel problemen zorgen. Vier miljoen bewoners van het eiland ondervinden dit dagelijks. De problematiek is dus vrij ernstig. Nederland biedt haar kennis aan om dit probleem het hoofd te bieden. Van Haegen: “Water biedt nieuwe kansen voor de versterking van de banden tussen onze landen.”

Masterplan Jakarta mede mogelijk gemaakt door Ecorys

Niet voor niks een masterplan

Niet alleen de waterveiligheid wordt gewaarborgd. Het plan ontfermt zich ook over andere problemen. De waterkwaliteit is momenteel opzienbarend slechts. Slechts 2% van Jakarta is aangesloten op een riool, en afval belandt in de rivieren. Verder wordt er OV aangelegd, evenals tolwegen, om zo de infrastructuur te verbeteren. Op langere termijn zal er een grote dijk in zee aangelegd worden, om het afval gemakkelijker te kunnen afvoeren naar zee. Tot slot krijgt Jakarta er 1.000 tot 4.000 hectare land bij. Mooi symbolisch is de vorm: de Great Garuda, de ‘beschermvogel’ van Indonesië.

Businesscase

Ecorys heeft de businesscase voor het masterplan verzorgd en hiermee inzicht in de totale kosten- en opbrengstenstructuur. Uit dit inzicht is een investeringsagenda en financieringsstrategie bepaald. Ook de maatschappelijke kosten-batenanalyse is door het Rotterdamse adviesbureau verzorgd. Deze laat zien hoeveel geld er bespaard wordt door het voorkomen van verdere schade aan de gebouwen in de stad door waterschade. De analyse laat ook zien dat er zo'n 1 miljoen banen gecreëerd zullen worden.

* Het masterplan NCICD is uitgevoerd door Ecorys, Witteveen+Bos, Grontmij, KuiperCompagnons en Deltares. Het project is geïnitieerd door de Nederlandse overheid – Netherlands Water Partnership – in samenwerking met de Indonesische overheid.