Consultants in FD: Gegarandeerd pensioen verdwijnt

01 april 2014 Consultancy.nl

De populariteit van gegarandeerde pensioenstelsels is in de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van Het Financieele Dagblad, aangevuld met opinies van experts van adviesbureaus Mercer, PwC en Towers Watson.

Uit de analyse van het FD komt naar voren dat 10 jaar geleden 47 van de grootste 50 bedrijven met een eigen pensioenfonds beschikte over een pensioenstelsel waarbij risico’s gedeeld werden door zowel werkgever als werknemer. Anno 2014 is dit aantal gedaald naar 30. Voorbeelden van bedrijven die in de afgelopen jaren de risico’s hebben verlegd naar de deelnemers zijn Atos, ING en AkzoNobel.

Gegarandeerd pensioen

De massale verschuiving heeft volgens het FD te maken met de hoge kosten van een garantiestelsel. Onder de zogeheten eindloon-/middelloon regeling geldt dat bedrijven een voorzieningen moeten houden op pensioenen die bedrijven hebben toegezegd, in sommige gevallen geldt zelfs een bijstortverplichting. “Voor bedrijven is het lastig deze schokken op te vangen, daarom willen ze ervanaf” stelt Wichert Hoekert van Towers Watson tegenover de krant. Door de pensioenen niet langer te garanderen kunnen bedrijven hun verplichtingen verminderen.

Collectieve premieregeling

12 van de 50 onderzochte organisaties beschikken inmiddels over een vorm van een collectieve beschikbare premieregeling. In deze constructie wordt de premie gefixeerd maar hangt de hoogte van het pensioen af van de beleggingsresultaten. Het risico wordt gedeeld tussen werkgever en werknemer, sommige risico’s zoals arbeidsongeschiktheid worden verdeeld over het ‘collectief’.

Wichert Hoekert - Tim Burggraaf

Individuele premieregeling

8 van de 50 ondernemingen hanteert anno 2014 een individuele pensioenregeling. Hier geldt dat werknemers voor hun eigen pensioenpot sparen. Net als de collectieve variant staat de premie vast en wordt de uitkering gebaseerd op behaalde resultaten. Het verschil zit in het managen van risico’s – in dit geval worden ze niet gedeeld met overige deelnemers.

Komende jaren

Voor de komende jaren voorzien de experts een verdere afname van het aantal regelingen met gegarandeerd pensioen. “De pensioenregeling waar nog echt een gegarandeerd pensioen wordt beloofd aan deelnemers, sterft uit bij bedrijven” aldus Tim Burggraaf van Mercer tegenover het FD. Ook wereldwijd is deze trend zichtbaar: recent onderzoek van PwC onder ruim 100 multinationals toont aan dat 70% van de bedrijven van plan is om over te stappen naar een modernere pensioenregeling.

Nieuws