Royal HaskoningDHV SMC helpt Gelderland met DTB

14 maart 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Begin maart hebben 15 stakeholders in Gelderland overeenstemming bereikt over de gezamenlijke strategie en aanpak naar een duurzame transportcorridor in de Betuwe in 2030. Het proces, dat ruim 9 negen maanden in beslag nam, werd begeleid door de Strategie en Management Consultants (SMC) praktijk van Royal HaskoningDHV.

Samen vormen de A15, Betuweroute en de Waal een belangrijk onderdeel van de Europese transportcorridors Rhine-Alpine en Northsea-Baltic. Toch laat de regio kansen onbenut, aldus de initiatiefnemers van het zogeheten Duurzame Transportcorridor Betuwe (DTB) programma. Onder meer op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening en werkgelegenheid zien zij kansen. Met dit in het achterhoofd besloten de 15 deelnemende private en publieke partijen* om met in elkaar in gesprek te gaan. Het resultaat: een gezamenlijk strategie en aanpak. Volgens eigen zeggen is DTB het eerste programma dat op deze grote, regionale schaal samen werkt aan energieverduurzaming.

RHDHV SMC helpt Duurzame Transportcorridor Betuwe

Energiebesparing en meer banen

Het DTB heeft twee voornaamste doelstelling. Ten eerste willen de partners zorgen voor een groener energieverbruik, door 14 PJ te besparen en 11 PJ te verduurzamen. Dit wordt gerealiseerd door het invoeren van energiebesparende maatregelen, de opwekking van duurzame energie en een efficiënter gebruik van fossiele energie op en langs de infrastructuur. Daarnaast wil het DTB programma zo’n 2,500 nieuwe banen scheppen, het gevolg van een breed scala aan investeringen in de regio (windpark, elektrisch rijden infrastructuur, enz).

De provincie Gelderland en andere deelnemende stakeholders werden tijdens het onderhandelings- en samenwerkingsproces bijgestaan door adviseurs van Royal HaskoningDHV. Zo hielpen consultants van RHDHV bij het strategievormingsproces en bij de ontwikkeling van actieplannen. Onder andere is gewerkt aan een regionale strategie, inclusief onderliggende roadmaps en plannen, en een ‘branding’ strategie in een Europese context. Ook leverde Royal HaskoningDHV SMC ondersteuning op het gebied van programmaontwikkeling, projectmanagement en technisch advies.

* De 15 partners in de Duurzame Transportcorridor Betuwe: Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Alliander, KEMA, Regio Rivierenland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Ministerie van EZ, provincie Gelderland, Stichting kiEMT,  Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Logistiek Expertisecentrum Liemers, Logistieke Hotspot Rivierenland, Milieudefensie, Natuur & Milieu en Wageningen University.