Ecorys evalueert pilot Jeugdhulp en Sociale Wijkteams

12 maart 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

Ecorys gaat in opdracht van de samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland de effecten en de financiële voor- en nadelen van de nieuwe werkwijze met sociale wijkteams onderzoeken. Na afronding van het onderzoek zal Ecorys de gemeenten adviseren over het te hanteren registratie-systeem, de organisatorische randvoorwaarden en mogelijkheden om de werkwijze te optimaliseren.

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en verdwijnt Bureau Jeugdzorg als toegangspoort tot en indicatiesteller voor jeugdhulp. De gemeenten in de regio nemen deze taken over en gaan straks binnen het sociale wijkteam samenwerken met jeugdzorginstellingen. Om nu alvast ervaring op te doen met wijkgericht werken starten de samenwerkende gemeenten met vier teams met jeugd- en gezinscoaches. Het doel is dat het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker wordt voor ouders, voor andere voorzieningen en voor de aansturing door de gemeenten. Ter voorbereiding op deze nieuwe manier van werken zijn de gemeenten een pilot gestart waarin de vernieuwing van de jeugdzorg centraal staat.

Ecorys evalueert pilot Jeugdhulp en Sociale Wijkteams

Doelstelling van het onderzoek is om inzicht te geven in de meerwaarde van de aanpak. Het Rotterdamse adviesbureau gaat samen met het Verwey-Jonker Instituut op het laagste schaalniveau – individuele cases – kijken naar de effecten van de aanpak met wijkteams en hoe dit zich verhoudt tot een meer traditionele aanpak (zonder wijkteams). Ook zullen de onderzoekers de gemaakte kosten door de verschillende instellingen en de resultaten voor de gezinnen in kaart brengen.