Eiffel en Dimensys bundelen SAP implementatie diensten

20 februari 2014 Consultancy.nl
Profielen
Meer nieuws over

Advies- en interimbureau Eiffel heeft een samenwerking afgesloten met IT-consulting kantoor Dimensys. Als onderdeel van het partnership, dat zich centreert rondom SAP dienstverlening, gaan de dienstverleners hun expertise op het gebied van systemen (Dimensys) en implementatietrajecten van ERP-systemen (Eiffel) bundelen.

Dimensys werd opgericht in 1999 en levert ICT dienstverlening aan profit en non-profit klanten in Noordwest Europa. Het ICT adviesbureau telt zo’n honderd professionals, verspreid over vestigingen in ’s-Hertogenbosch (hoofdkantoor), Geel (België) en Düsseldorf (Duitsland). Dimensys is partner van diverse grote software leveranciers, zoals Microsoft, Oracle en het Duitse SAP.

Eiffel en Dymensis bundelen SAP implementatie diensten

In de afgelopen jaren stelde Dimensys dat human capital expertise ontbreekt in de implementatie-trajecten die zij voor klanten beheren. De focus op de techniek, de harde projectmanagement kant en functionele training en opleiding van de eindgebruikers zijn over het algemeen goed afgedekt, maar voor thema’s als het stroomlijnen van leiderschap, verzet tegen verandering en post-go live ondersteuning is in veel gevallen onvoldoende aandacht.

De waarneming door de IT dienstverlener is niet nieuw – onvoldoende focus op de ‘zachte’ kanten van verandering zoals leiderschap en change management worden door onderzoekers vaak aangehaald als een van de top 3 redenen waarom dergelijke projecten de business case voordelen niet realiseren of waarom deze zelfs mislukken.

Dimensys heeft nu besloten om in te spelen op deze kans door een partnership met Eiffel aan te gaan, met zo’n 500 medewerkers een van de grotere zakelijke dienstverleners van het land. Eiffel heeft een ruim track record in onder meer de implementatie van financiële en procesmatige transformaties. Daaronder vallen bijvoorbeeld de borging van resultaten en nieuwe manieren van werken na go-live.

SAP Workshop

Vooruitkijkend zullen de organisaties hun diensten bundelen, zodat klanten tegelijkertijd de technische ondersteuning van Dimensys als de verandermanagement support van Eiffel kunnen inhuren. Het gezamenlijke aanbod geldt voor alle fases van een implementatieproject, van inventarisatie tot ontwerp, implementatie en post-go live fase.

SAP leeromgeving

Om ervoor te zorgen dat de professionals van eiffel voortdurend up to date zijn met SAP, heeft Dimensys een dedicated SAP leeromgeving voor Eiffel gecreëerd. Binnen deze trainingsomgeving kunnen Eiffel adviseurs op elk gewenst niveau SAP kennis opdoen, van klassikale trainingen voor beginners tot het opfrissen van SAP kennis door oefening met het softwarepakket.