BDO helpt Van der Ende Groep met bedrijfsopvolging

26 februari 2014 Consultancy.nl

Bedrijfsopvolging is één van de meest uitdagende kwesties voor familiebedrijven, zowel vanuit zakelijk als emotioneel oogpunt. Onlangs besloot de technische dienstverlener Van der Ende Groep uit Maasdijk voor een interne bedrijfsopvolging, van vader op zoon. Dit proces werd begeleid door ervaren specialisten van BDO Accountants & Adviseurs.

In 1985 richtte Piet van der Ende zijn eigen bedrijf ‘Van der Ende Groep’ op. Hij begon met het repareren en reviseren van waterpompen voor de glastuinbouw. Al snel volgden de verkoop van nieuwe pompen en elektrotechnische materialen zoals relais, magneetschakelaars en thermische beveiligingen. Anno 2014 is Van der Ende Groep gegroeid tot een one-stop-shop voor technische oplossingen. Zo levert het onder andere elektromotoren, frequentieregelaars, vertragingsmotoren, kleppen en ventilatoren aan diverse sectoren.

Van der Ende Groep - BDO

Zoals ieder familiebedrijf, krijgt de oprichter (Piet van der Ende) op een gegeven ogenblik een moeilijke beslissing voor zijn kiezen: hoe moet de toekomst van het bedrijf er na mijn pensioen uit komen te zien? Kies ik voor een overdracht binnen de familie of juist voor externe opvolging? Net zoals veel ondernemers koesterde Van der Ende de wens dat zijn zoon op termijn de leiding van het bedrijf zou overnemen. Tot zijn blijdschap ging zijn zoon akkoord, en na een leerperiode en een goede voorbereiding besloot de familie onlangs om de het stokje aan de volgende generatie over te dragen. BDO was al vroegtijdig in dit proces betrokken en hielp in dit stadium om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Naast de financiële, juridische en fiscale kant, besteedde BDO (middels de Adviesgroep Familiebedrijven) ook veel aandacht aan het proces en de emotionele factoren.

Peter Langendoen, senior manager belastingadvies bij BDO, was betrokken bij de opdracht. Volgens Langendoen wordt het thema bedrijfsopvolging regelmatig onderschat door ondernemers. “Bedrijfsopvolging is zeker binnen een familiaire omgeving een complexe materie. Het gaat immers om de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap met, zeker voor de gemiddelde ondernemer, bijzonder lastige fiscale, juridische en financiële voetangels en valkuilen”, aldus de adviseur. Op basis van de Van der Ende Groep case heeft Langendoen drie tips voor familiebedrijven die ook overwegen om het stokje intern over te dragen.

1. Begin tijdig en zorg voor een duidelijk opvolgingsstappenplan;
2. Stel een familiestatuut op;
3. Voorkom een belastingclaim bij overdracht.

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolgingsregeling 

Omtrent deze laatste tip biedt Langendoen nog wat extra informatie: “Als een ondernemer met partner en kinderen zijn onderneming drijft middels een BV-structuur, zal er bij zijn overlijden vaak tot maximaal 40% belastingheffing verschuldigd zijn over het in de BV-structuur aanwezige vermogen. Deze heffing bestaat uit 25% inkomstenbelasting van box 2 over het verschil tussen de verkrijgingsprijs van de aandelen en de waarde van de onderneming op het moment van overlijden. Daarnaast is speelt er nog maximaal 20% erfbelasting.”

Langendoen vervolgt: “Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, oftewel BOF-regeling, kan er onder voorwaarden doorschuiving plaatsvinden van de 25% inkomstenbelastingclaim. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een grote vrijstelling ter zake van de erfbelasting. Hiervoor dienen met name de ondernemingsstructuur, afspraken in aandeelhouders-overeenkomsten, testamenten en huwelijkse voorwaarden juist ingericht en opgesteld te zijn."

"Is dat het geval, dan kan bij overlijden de effectieve belastingheffing worden teruggebracht tot maximaal 3,4% over elke euro ondernemingsvermogen boven de € 1.045.611. Tot het bedrag van € 1.045.611 is er zelfs in het geheel geen belastingheffing aan de orde. Tot slot biedt de BOF-regeling onder voorwaarden ook de mogelijkheid om bij leven middels schenking tegen geen, of zeer lage effectieve belastingheffing (max 3,4%), al dan niet een deel van de onderneming over te dragen aan één of meerdere bedrijfsopvolgers. Kortom, een zeer interessante regeling die zeker de moeite waard is in dit soort gevallen” aldus de BDO adviseur.

Bekijk onderstaande YouTube video voor meer informatie over de Van der Ende case:

Nieuws

Meer nieuws over