Helft ZZPers werkt onder kostendekkend tarief

13 februari 2014 Consultancy.nl

Een overgroot deel van zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP-ers) werkt voor een bedrag dat een stuk lager ligt dan hun verlangde tarief. Hierdoor kunnen ze minder geld kunnen reserveren voor zaken als pensioenvoorziening, sociale verzekeringen en persoonlijke ontwikkeling. De website zzptarief.nl deed onderzoek naar freelance tarieven en concludeerde dat slechts 18% van ZZP-ers een tarief berekenen waarmee winstgevend gewerkt kan worden.

Uurtarieven

De website zzptarief.nl maakte op basis van de input van 700,000 cases sinds 2010 een berekening van de uurtarieven van ZZP-ers. Deze werden vervolgens afgezet tegen hun inkomstendoelstellingen. De hoofdconclusie spreekt boekdelen: ZZP-ers hanteren in de praktijk een lager tarief dan dat zij zelf zouden willen doorberekenen.

Woking people

Gemiddeld genomen willen ZZP-ers maandelijks €2.850 bruto onder de streep overhouden. Om aan het gewenste brutosalaris te komen moeten freelancers gemiddeld 29 declarabele uren factureren met een uurtarief van tenminste €50. Aangezien een ZZP-er de overige uren over het algemeen kwijt is aan het werven van klanten, persoonlijke ontwikkeling en administratieve processen wordt €50 per uur gezien als het minimale bedrag dat zij moeten berekenen om break-even te draaien.

Kostendekkend

Volgens het onderzoek maken ZZP-ers jaarlijks gemiddeld zo’n €25.000 aan kosten – een optelsom van pensioenvoorzieningen, (arbeidsongeschiktheids-) verzekeringen, vervoerskosten, huisvestings-kosten, telefoonkosten en administratiekosten. Meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers (57%) berekent echter een lager tarief dan de gemiddelde €50 per uur die nodig is om deze kosten te kunnen dekken. Verder hanteert zo’n 38% een fee die zelfs meer dan 25% lager ligt dan het break-even tarief, waardoor voor deze mensen bijvoorbeeld pensioenvoorzieningen of sociale verzekeringen in gevaar kunnen komen.

Afwijking kostendekkend tarief

Nieuws