BlinkLane: Overheid kiest vaker voor agile ontwikkelen

11 april 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De overheid kampt al jaren met een moeizame track record op het gebied van ICT projecten. Onderzoek naar het mislukken van IT-projecten toont aan dat de publieke sector met name worstelt met het beheersen van risico’s en kosten. Volgens Niels Groen, adviseur bij BlinkLane Consulting, kan een agile ontwikkelmethode uitkomst bieden.

Uit diverse praktijkcasussen blijkt dat IT-projecten die een agile ontwikkelmethode hanteren, significant betere resultaten opleveren ten aanzien van beheersbaarheid en kwaliteit. De agile management-filosofie staat echter haaks op de traditionele managementfilosofie die doorgaans geldt binnen de overheid.

Voor een aantal overheidsorganisaties is de frustratie rondom de onbeheersbaarheid van hun IT-projecten zo hoog opgelopen, dat zij ondanks het grote verschil met de huidige manier van werken en denken, toch de overstap hebben gemaakt naar een agile ontwikkelmethode (zoals de Belastingdienst, CJIB en UWV). Deze organisaties ondervinden evenwel de spanningen die dit oplevert in een omgeving waar de ideeën van Max Weber (bureaucratie) en Frederick Taylor (scientific management) nog de norm zijn.

BlinkLane - Agile

Eén van de spanningen komt voort uit de gewoonte van het hoger management en bestuurders om vooraf zo veel mogelijk zekerheid te creëren met uitgebreide langetermijnplanningen en specificaties. Keer op keer blijkt echter dat het opstellen van planningen en specificaties over een lange termijn weggegooid geld is, omdat we niet goed zijn in het voorspellen van de toekomst (zeker niet de verre toekomst). De zekerheid die dit moet bieden is dus een schijnzekerheid. Bovendien creëert het een onwenselijke starheid in de aanpak, omdat een plan nu eenmaal moet worden gevolgd. In een agile ontwikkelmethode wordt om deze redenen minder aandacht besteed aan het maken en volgen van plannen, maar ligt de nadruk op omgaan met veranderingen.

Agile ontwikkelmethode

Een andere spanning bij het adopteren van een agile ontwikkelmethode komt voort uit de behoefte van managers en bestuurders om met rapportages en contracten controle af te dwingen. De administratieve en juridische processen die hier uit voortkomen kosten in de praktijk veel geld, maar leveren geen waarde op voor het beoogde resultaat. Controle komt in een agile ontwikkelingsmethode daarom niet meer voort uit rapportages en contracten, maar uit samenwerking en directe betrokkenheid.

Om agile breder geadopteerd te krijgen binnen de IT-projecten van de overheid is het noodzakelijk dat overheidsmanagers en bestuurders hun afhankelijkheid van schijnzekerheid loslaten en directe betrokkenheid gaan tonen. De kans dat dit gebeurt wordt bepaald door het succes van de eerste organisaties die de stap naar agile hebben gewaagd en de snelheid waarmee men gaat inzien dat de huidige aanpak gewoonweg niet werkt.