Ecorys helpt EC met SSA duurzame-energiebeleid

28 januari 2014 Consultancy.nl

Drie adviesbureaus gaan de komende anderhalf jaar onderzoeken of de EU en Sub-Sahara Afrika meer kunnen samenwerken op het gebied van duurzame energie. De opdracht, die onder leiding staat van het Nederlandse Ecorys, heeft een geschatte waarde van €900.000. Het eindverslag wordt naar verwachting in april 2015 opgeleverd.

Er is een sterk potentieel voor hernieuwbare energie in Sub-Sahara Afrika (SSA) – bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie – maar de mogelijkheden worden nog nauwelijks, of inefficiënt benut. Om beter gebruik te maken van de kansen is het van belang dat de regionale markt voor duurzame energie verder wordt geprofessionaliseerd. In het kader van Europees beleid, heeft de EC* onlangs besloten om mogelijke samenwerkingsmogelijkheden op dit vlak te onderzoeken.

Een openbare aanbesteding werd vorig jaar in de markt uitgezet en na een uitgebreid beoordelingsproces viel de keuze uiteindelijk op een consortium bestaande uit Ecorys en de Franse partijen Resource & Logistics (RAL) en Innovation Energie Développement (IED). Zij sleepten de opdracht van zo’n negen ton binnen vanwege hun uitgebreide werkervaring in Sub-Sahara Afrika en brede expertise op het gebied van hernieuwbare energie.

Ecorys helpt EC met SSA duurzaam energie beleid

Het onderzoek kent drie belangrijke fases. Allereerst zullen de adviesbureaus de huidige en potentiële penetratie van hernieuwbare-energietechnologieën identificeren, de sociale, economische en milieu-effecten bepalen en de behoefte aan onderzoek en innovatie vaststellen. In de tweede fase worden regionale en internationale onderzoeks- en innovatie-initiatieven in kaart gebracht en de gemeenschappelijke belangen tussen de Europese Unie en SSA geïdentificeerd. Ten slotte zullen de experts aanbevelingen geven voor mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de EU en SSA die gelijkwaardig en nuttig zijn voor beide regio’s.

Na afronding van het onderzoek zullen de uitkomsten worden gebruikt als input voor het strategie-ontwikkelingsproces ten aanzien van EC samenwerking met SSA-landen.

* Opdrachtgever is de Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie.

Nieuws

Meer nieuws over