Elektrisch vervoer werkgelegenheid verdrievoudigt

30 juli 2013 Consultancy.nl

Nederland mag zich wereldwijd een van de innovatie koplopers noemen op het gebied van elektrisch vervoer. Maar het verdienpotentieel is veel groter, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van Agentschap NL. Aan het rapport hebben diverse adviesbureaus meegewerkt, waaronder IDfuse (niche innovatie specialist uit Utrecht) en Birch Consultants (boutique adviesbureau uit Driebergen).

Stimulering elektrisch vervoer

Het Rijk zet zich actief in om elektrisch vervoer te stimuleren. Hiervoor is onder meer het Formule E-Team (FET) geformeerd, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Met het plan van aanpak ‘Elektrisch Rijden in de Versnelling, 2011-2015’ wil het FET elektrificatie van vervoer economisch kansrijk maken voor Nederland.

Elektrisch vervoer werkgelegenheid verdrievoudigt in 2 jaar

In opdracht van het Rijk hebben diverse externe partijen de afgelopen maanden het verdienpotentieel van elektrisch vervoer in kaart gebracht. Hieruit komt de ontwikkeling van de meest kansrijke product / dienst / marktcombinaties naar voren. Daaruit blijkt dat er relatief veel bedrijvigheid is rond nieuwbouw van (maatwerk) voertuigen, laadinfrastructuur, aandrijftechniek, smart grids & metering, mobiliteitsdiensten en componenten.

Groei werkgelegenheid, omzet en export

Uit het rapport blijkt verder dat het netwerk voor elektrisch vervoer in Nederland groeit sinds 2009. Ook is er een toename van werkgelegenheid, omzet en export bij bedrijven die actief zijn in elektrisch vervoer. Tussen 2010 en 2012 verdrievoudigde de werkgelegenheid, verdubbelde de omzet en verviervoudigde de export. Verwachting is dat de trend zich doorzet.

Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer

Nieuws

Meer nieuws over