Berenschot helpt Novak met belangenbehartigingsrol

17 januari 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Novak gaat steviger inzetten op belangenbehartiging van MKB-accountants(kantoren). Ook wordt de belangenbehartiger voor MKB-accountantskantoren omgevormd van een stichting naar een beroeps-vereniging om zodoende leden meer inspraak te geven in beleid en ontwikkelingen. Dit heeft Novak eind vorige week bekend gemaakt.

De kersverse beroepsvereniging staat onder druk van leden om meer waarde toe te voegen. Nadat de afgelopen periode diverse kritische noten naar boven kwamen drijven besloot Novak om in actie te komen. “De belangenbehartiging van MKB-accountants is sinds de fusie van NOvAA en NIVRA in de verdrukking geraakt, terwijl er voldoende noodzaak bestaat om juist voor deze groep op te komen. Wij bemerkten bij onze 900 leden een groeiende onvrede hierover. Voor Novak reden om in actie te komen” aldus Guus Ham, directeur van Novak.

Berenschot helpt Novak met belangenbehartigingsrol

Medio vorig jaar huurde Novak adviesbureau Berenschot in om te ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe koers. Eerst werd onder meer door regiobijeenkomsten en interviews met zo’n 170 AA’s en RA’s het sentiment gepeild onder leden. Vervolgens werd in het derde kwartaal van 2013 een verbeterplan opgesteld. Tim van der Rijken, managing consultant bij het organisatieadviesbureau, licht toe: “De vraag van Novak kwam op het juiste moment. De accountancybranche staat onder druk en dan ontstaat de behoefte om te verenigen. Want de veranderopgave is voor kleine kantoren afzonderlijk te groot om aan te pakken. Collectief kun je meer bereiken. En het geeft comfort om te weten dat je er niet alleen voor staat.”

Nieuwe strategie

Inmiddels zijn de eerste contouren van de nieuw koers zichtbaar. Zo moet Novak meer ondersteuning bieden bij new (digital) business en imagoversterking en meer aandacht geven aan opleiding en ontwikkeling. Ook wordt van Novak verwacht dat het de meerwaarde van MKB-accountants beter in de markt en in de politiek neerzet.

De komende weken worden de speerpunten inhoudelijk verder uitgewerkt. Ook worden het contributiemodel en de conceptstatuten opgesteld. In het eerste kwartaal van 2014 vindt de oprichtingsvergadering plaats, waar leden zich over Novak’s nieuwe strategie kunnen uitspreken.