Deloitte: Veranderingen in vennootschapsbelasting 2014

16 januari 2014 Consultancy.nl

Per 1 januari 2014 heeft de Nederlandse overheid diverse fiscale wijzigingen doorgevoerd in het belastingstelsel. Michel Ruijschop, werkzaam bij Deloitte en specialist op het gebied van de vennootschapsbelasting en verbonden aan de Universiteit van Leiden, neemt de belangrijkste wijzigingen vennootschapsbelasting onder de loep.

In vennootschapsbelastingland heeft de jaarwisseling 2013-2014 relatief weinig spectaculair fiscaal vuurwerk opgeleverd. Zowel het knalvuurwerk als het siervuurwerk is beperkt gebleven. Op ‘siervlak’ kan worden genoemd dat het regime voor fiscale beleggingsinstellingen iets is verruimd, zodat vastgoedbeleggers naast de kale verhuur van onroerende zaken binnen bepaalde grenzen ook servicediensten zoals de inzet van een schoonmaakbedrijf en horecadiensten kunnen aanbieden zonder statusverlies te leiden. Iets explosiever, maar niet veel krachtiger dan een rotje, is de nieuwe bestrijdingsmaatregel die moet voorkomen dat een APV (zoals een trust) wordt ingezet teneinde art. 10a Wet VPB 1969 te ontwijken.

Veranderingen in vennootschapsbelasting 2014

Verkapte belastingverhoging

Maar een (bijna illegaal) grote knaller is er ook. Waar de praktijk wel terdege rekening mee zal moeten houden is de wijziging in de belastingrenteregeling, en met name voor de (voorlopige) aanslagen vennootschapsbelasting. Puur vanuit budgettaire redenen heeft de regering besloten om voor de vennootschapsbelasting vanaf 1 april 2014 de renteberekening aan te laten sluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Dit rentetarief bedraagt sinds 1 juli 2013 8,5%, wat nauwelijks minder is dan de actuele rente op tienjarige Griekse staatsleningen.

Voor alle andere middelen blijft het rentepercentage gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze ronduit schandalige verkapte belastingverhoging kan voor (cliënten van) minder waakzame adviseurs in het nieuwe jaar een nare verrassing opleveren. Om te voorkomen dat dit als een vochtige strijker onverwacht in de handen van een nietsvermoedende cliënt ontploft, moet er tijdig aangifte worden gedaan en eventueel een (voldoende hoge) voorlopige aanslag worden aangevraagd c.q. worden herzien. Een grondige dossieranalyse door de compliance afdeling is in het nieuwe jaar zeer raadzaam.

Compartimenteringsreserve

Een onderwerp dat mijn speciale aandacht heeft gehad in 2013 is de introductie van een wettelijke regeling voor compartimentering bij sfeerovergang in de deelnemingsvrijstelling. Geregeld wordt dat ook bij sfeerovergang door wetswijziging moet worden gecompartimenteerd. Hierbij heeft de regering gekozen voor een technische uitvoering door middel van een fiscale reserve, de compartimenteringsreserve. Deze kan afhankelijk van de aard van de sfeerovergang belast of onbelast zijn en valt vrij bij vervreemding van de aandelen.

Michel Ruijschop - Deloitte

Ook moet er voortaan bij dividenduitkeringen na een sfeerovergang worden gecompartimenteerd. Hoewel dit wetsvoorstel bij het ontkurken van de champagneflessen nog aanhangig was bij de Tweede Kamer, is het mogelijk toch van belang voor lopende dossiers. Als de regeling niet wordt gewijzigd, heeft zij immers onbeperkte materiële terugwerkende kracht. Hierdoor moeten cliënten ook een (belaste of onbelaste) compartimenteringsreserve vormen als er in het verre verleden een sfeerovergang heeft plaatsgevonden en de aandelen nog steeds in het bezit zijn van de desbetreffende vennootschap.

Wind of change

Verder is de verwachting dat de discussie over Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) en belastingontwijking door multinationals steeds meer handen en voeten krijgt. Hoewel Nederland terughoudend blijft als het gaat om ingrijpende eenzijdige maatregelen zal men in de internationale fiscale planningspraktijk wel rekening moeten houden met de uit een andere hoek waaiende wind. De in de internationale planningspraktijk werkzame belastingadviseur moet er in 2014 op letten dat een op de grond nog fraai ogende vuurpijl in volle vlucht door de veranderde windrichting van zijn koers kan afwijken, met onvoorspelbare gevolgen.

Nieuws

Meer nieuws over