Helft werknemers stemde in met loonoffer Capgemini

12 december 2013 Consultancy.nl

Adviesbureau Capgemini vroeg haar werknemers eerder dit jaar om vrijwillig salarisverlaging te accepteren. Dit leidde in eerste instantie tot veel commotie, maar naar nu blijkt hebben uiteindelijk ruim 120 werknemers salarisverlaging geaccepteerd.

In een interview met HR-directeur Jurgen Wasser van Capgemini in HR-vakblad PW De Gids kwam deze informatie naar voren. Ook Consultancy.nl werpt kort zijn licht op het loonofferthema op basis van de uitkomsten van het onlangs uitgebrachte Arbeidsmarkt onderzoek 2013.

Capgemini vroeg begin dit jaar aan zo’n 250 van de in totaal 4.800 werknemers om vrijwillig salaris in te leveren. Kozen ze daar niet voor, dan werden zij verplicht om zich te laten bijscholen in een opleidingstraject. De reden voor het verzoek lag in het feit dat Capgemini van mening was dat het salaris van deze groep werknemers niet in lijn lag met hun werkelijke marktwaarde.

Capgemini - Salaris inleveren

In eerste instantie volgde een hoos aan kritiek, vanuit de vakbonden en deels ook van het personeel. Zo stuurden 150 werknemers een brandbrief naar CEO Jeroen Versteeg om het verzoek ongedaan te maken. Ook de vakbonden reageerden heftig. Vakbond CNV bijvoorbeeld noemde het verzoek tot demotie een verkapte crisismaatregel. Capgemini weerlegt die stelling. “We zijn juist de dialoog aangegaan met medewerkers en probeerden hen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Een financiële prikkel helpt daarbij".

Uiteindelijk zijn 120 medewerkers akkoord gegaan met de salarisvermindering. "Zij begrepen onze redenering en konden zich erin vinden” aldus Wasser. Wel namen zo’n 20 medewerkers, in een reactie op het gedane verzoek, ontslag.

Bijscholen

Het overige deel dat niet met de loonoffer akkoord ging werd verplicht om een fulltime bijscholings-programma te volgen, zodat hun kennis en daarmee hun salariëring weer op een lijn lag met hun werkelijke marktwaarde. Volgens Wasser deden er 60 werknemers mee in dit programma en ruim eenderde hiervan heeft het programma goed doorlopen en verdient weer evenveel als voorheen.

Arbeidsmarktonderzoek Consultancy.nl

Onlangs maakten Consultancy.nl en Berenschot de onderzoeksresultaten van het Consultancy Arbeidsmarkt onderzoek 2013 bekend. In het onderzoek werd consultants ook gevraagd naar hun bereidheid om salaris in te leveren. Van het percentage van de respondenten dat aangaf ooit gevraagd te zijn om salaris in te leveren, gaf maar liefst 79% aan dat ze ook bereid waren om dit te doen.

 width=

Nieuws

Meer nieuws over