PwC: Productiesector wantrouwend naar medewerkers

29 november 2013 Consultancy.nl

Bijna de helft van Europese productiebedrijven (46%) beschouwt zijn medewerkers als grootste bedreiging voor de informatieveiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau PwC en informatiebeheerder Iron Mountain, gehouden onder meer dan 600 managers werkzaam bij grote Europese bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste organisaties (82%) veel vertrouwen hebben in hun medewerkers als het gaat om het naleven van regels voor informatieveiligheid. De productiesector is daarin echter een stuk wantrouwender met 67%. Bovendien maakt één derde (32%) van productiebedrijven zich zorgen over de juridische gevolgen van datalekken of dataverlies, in vergelijking met andere sectoren (16%) is dat hoog. Verder vreest ongeveer de helft (48%) van de productiebedrijven voor financiële schade die hieruit voortvloeit. In vergelijking met andere sectoren (33%) is dat eveneens hoog.

PwC - Productiesector wantrouwend naar medewerkers

Ondanks dit wantrouwen is de motivatie om te investeren in beleid om informatierisico´s te verkleinen laag: ongeveer één op de vier productiebedrijven (24%) heeft geen plannen om te investeren in trainingen om informatierisico’s te verkleinen. Daarnaast geeft meer dan één derde (37%) van de productiebedrijven aan niet met hun medewerkers over deze kwestie te communiceren. De kans op datalekken of dataverlies wordt hierdoor alleen maar groter, wat weer kan leiden tot reputatieschade.

“De productiesector in Europa staat onder druk als gevolg van wereldwijde economische, technologische en ecologische ontwikkelingen. Een productiebedrijf dat succesvol wil blijven, zal juist nu van zijn eigen bedrijfsinformatie moeten profiteren. Daarvoor is het nodig belangrijke bedrijfsinformatie enerzijds snel en eenvoudig toegankelijk te maken en anderzijds te zorgen voor een veilig en betrouwbaar beheer van informatie. Dit vereist een krachtig informatiebeheerbeleid en een bedrijfscultuur waarin respectvol en met gevoel voor verantwoordelijkheid met informatie wordt omgegaan. Bewustwording is een eerste stap, het uitvoeren en de controle houden op het informatiebeheerbeleid is een logische tweede stap”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain.

Nieuws