Magnus: Tips voor optimaal gebruik van SAP MRS

19 december 2013 Consultancy.nl

Om tegemoet te komen aan de toenemende complexiteit van planning maken organisaties steeds meer gebruik van planningsmodules van ERP-software. De Multi-Resource Scheduling (MRS) van SAP is daar een goed voorbeeld van. In dit artikel gaat Nathan Snoei, adviseur bij Magnus, in op hoe planners optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van SAP MRS.

Stel MRS af op uw persoonlijke voorkeur

In de MRS configuratie is vastgelegd met welk tijdvenster het planbord wordt geopend. Met behulp van de persoonlijke instellingen kun je het standaard tijdvak waarmee het planbord wordt geopend, naar je eigen voorkeur aanpassen of je kunt standaard een invoervenster laten zien waarin je het tijdvak direct kunt wijzigen.

Om de persoonlijke voorkeursinstellingen te wijzigen ga je in MRS in de menubalk via de optie “Extra > Instellingen…” naar het configuratiescherm. (zie figuur A)

Magnus - configuratiescherm

Stel het invoervenster in als standaard pop-up

Bij het openen van het configuratiescherm wordt het tabblad “basisinstellingen” weergegeven. In dit tabblad staat de optie “toegang met invoervenster tijdvak”. Markeer deze en bevestig de instelling met “OK”. (zie figuur B)

Magnus - Basisinstellingen

Bij het starten van het planbord wordt nu direct een pop-up getoond waar het tijdvak naar wens kan worden ingevuld. (zie figuur C)

Magnus - Tijdvak invoeren

Wijzig het standaard voorgestelde tijdvenster Bij het openen van het configuratiescherm wordt het tabblad “basisinstellingen” weergegeven. In dit tabblad staat de optie “Planningshorizon in behoeften controleren”. Markeer deze optie en vul het aantal dagen in voor het tijdvak, hoe ver het planbord in het verleden (minteken) en in de toekomst (plusteken) moet worden geopend. (zie figuur D). Bevestig de instellingen met “OK”.

Magnus - Gebr Parameters

Bij het starten van het planbord wordt nu het tijdvak voorgesteld op basis van de ingestelde waarden. (zie figuur E)

Magnus - Tijdvak invoeren (2)

Reset het planbord naar de standaard instellingen (vanuit de configuratie)

Het is mogelijk om de instellingen weer terug te zetten naar de standaard waarden die zijn vastgelegd in de MRS configuratie. Vooral als er wijzigingen in het planbord zijn doorgevoerd met betrekking tot de grafische weergave kan het voor komen dat het planbord niet meer goed leesbaar is en je niet meer precies weet welke waarden er waren aangepast.

In dat geval kun je de standaard waarden weer terugzetten.

Bij het openen van het configuratiescherm wordt het tabblad “basisinstellingen” weergegeven. In dit tabblad staat onderaan de knop “Standaardwaarden”. Klik deze aan als je terug wilt naar de standaard waarden. (zie figuur F)

Magnus - Gebr. Parameters (2)

Start het planbord opnieuw op om deze met de standaard waarden te openen.

Nieuws

Meer nieuws over