PwC: 2 graden Celsius doelstelling onwaarschijnlijker

14 november 2013 Consultancy.nl

Volgens accountants- en adviesbureau PwC loopt de wereld steeds verder achter op de 2 graden Celsius doelstelling, een ambitie om de stijging van de temperatuur te beperken tot niet meer dan 2 graden. Als er niet wordt ingegrepen dan wordt het resterende CO2-budget voor de 21e eeuw al in de komende 21 jaar gespendeerd.

Sinds 2008 onderzoekt PwC binnen de G20 landen de koolstofintensiteit, de uitkomsten van dit onderzoek zijn ondergebracht in het rapport ‘Low Carbon Economy Index 2013’. Het rapport stelt dat de snelheid waarmee verandering plaatsvindt nog te wensen overlaat, maar dat de wereldeconomie wel schoner aan het worden is..

In het onderzoek berekende PwC de CO2 uitstoot per verdiende euro – de koolstofintensiteit – die tegen het jaar 2100 verminderd moet worden met 6%. In de periode van 2008-2013 was er slechts een vermindering van slechts 0,7% zichtbaar. Het lukt de G20 landen nog niet voldoende om economische expansie te realiseren zonder teveel koolstofdioxide uit te stoten.

PwC - Carbon intensity

Met deze snelheid komen we in de problemen ten aanzien van de vastgestelde CO2 grens. Naar verwachting zal in het jaar 2034 deze CO2 limiet gepasseerd worden, waardoor niet gegarandeerd kan worden dat de aarde minder zal opwarmen dan slechts tot 2 graden Celsius. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee en een enorme tijdsdruk.

Adviezen

Om het probleem aan te pakken geven de consultants diverse adviezen. Zo moet er naast de traditionele tips zoals meer investering in duurzame energie, betere energie-efficiëntie en meer bewustzijn onder bedrijven en consumenten ook in 2015 een globaal klimaatakkoord worden gesloten. Zonder ondersteuning van de overheid, consumenten en investeerders is een transitie naar een CO2-neutrale economie onmogelijk, aldus PwC.

Gerelateerd nieuws:

- McKinsey & Deloitte: CO2 reductie win voor bedrijven
- PwC: Realisatie 2 graden doelstelling nu al een uitdaging
- Ecofys: 21 initiatieven om global warming te beperken
- PwC: Nederlandse CO2 uitstoot daalt te langzaam

Nieuws

Meer nieuws over