Ecofys: 21 initiatieven om global warming te beperken

03 juli 2012 Consultancy.nl

Als Europa haar broeikasuitstoot binnen de komende jaren niet drastisch reduceert dan is het realiseren van de 2°C doelstelling onmogelijk. Er bestaat namelijk een grote kloof tuusen de huidige emissietrends en wat nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 °C boven het pre-industriële niveau. Om overheden en het bedrijfsleven te stimuleren om het probleem aan te pakken heeft adviesbureau Ecofys 21 concrete initiatieven opgesteld die samen de wereldwijde broeikasuitstoot verminderen met ongeveer 10 gigaton CO2 equivalenten (Gt CO2e) – genoeg om de kloof te dichten.

21 initiatieven
De berekeningen van Ecofys zijn gebaseerd op best practices, maatregelen die leidende organisaties in hun branche al nemen. De initiatieven draaien om samenwerking tussen een groot aantal actoren zoals individuele burgers, steden, grote bedrijven en overheden. Een overzicht van de 21 initiatieven:

Ecofys - 21 Initiatives

Het voorstel van Ecofys – genaamd ‘Wedging the Gap’, heeft wereldwijd veel positieve aandacht gekregen. Zo werd het voorstel door wereldleiders besproken tijdens de onlangs gehouden RIO+20 Summit en kreeg het een prominente plaats in het gerenommeerde tijdschrift Nature Climate Change.

Voorwaarden voor succes
Volgens Kornelis Blok, Director of Science bij Ecofys, zijn er vier voorwaarden voor het succes van elk van de 21 initiatieven:

1) er is een concreet startpunt voor een significante opschaling tot 2020
2) er zijn aanzienlijke extra voordelen naast een verminderde uitstoot van broeikasgassen
3) er zijn organisaties die in staat zijn om het initiatief te leiden
4) het initiatief kan de emissies verminderen met een hoeveelheid in de orde van 0,5 Gt CO2e in 2020.

Nieuws