Fakton en p2 partner Congres Dilemmas Woonbeleid

18 september 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Op woensdag 13 november vindt het congres ‘Congres Dossier Dilemma’s Woonbeleid 2014’ plaats. Tientallen professionals en adviseurs werkzaam op het gebied van gemeentelijke en regionale woningbouw komen in De Haag bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de laatste trends en ontwikkelingen. Adviesbureau p2 en Fakton hebben zich verbonden als kennispartner van het event.

Het evenement richt zich op de bestuurlijke aanpak van prioritering in het gemeentelijke en regionale woningbouw: marktoverview, kansen, rollen, methodieken voor bestuurlijke (her)prioritering in de woningbouw. Vragen die aan bod komen zijn onder meer:
- Hoe ga je als bestuurder met de regio en het vastgoedakkoord om?
- Hoe ga je met corporaties om?
- Hoe verandert de rol van gemeenten de komende jaren?

Dossier Dilemma Woonbeleid 2014 - Fakton p2

Het ‘Congres Dossier Dilemma’s Woonbeleid 2014’ wordt bijgewoond door onder meer gemeentelijke en regionale bestuurders, beleidsmedewerkers RO en Wonen, directeuren en managers woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers, financiers, gemeentelijke projectmanagers, beheerders, aannemers, makelaars en adviseurs.

Adviesbureau p2 en Fakton leveren als kennispartner een inhoudelijke bijdrage aan het congres. Zo gaat Peter van Bosse, partner bij adviesbureau Fakton, in op hoe ambtenaren en bestuurders een gedegen prioritering kunnen opstellen aan de hand van financiële en vraag/aanbod analyses. En Leon van Hoof, Senior Proces- en Projectmanager bij projectmanagement specialist p2, behandelt hoe voldoende bestuurlijk draagvlak kan worden gecreëerd bij het prioriteringsproces.