CxO steun cruciaal voor slaging digitale transformatie

12 november 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Ondanks de grote hoeveelheid tijd, middelen en budgetten die worden uitgegeven aan digitalisering, behaalt een groot deel van transformaties niet hun vooraf gestelde doelen. Een nieuw onderzoek van Capgemini Consulting laat zien dat als bedrijven er voor willen zorgen dat hun digitale transformaties slagen, dat ze betrokkenheid op CxO niveau de hoogste prioriteit moeten geven. 

Nieuwe technologieën – zoals digitalisering, social media, mobile en analytics – zijn in de afgelopen jaren gegroeid van een trend naar een strategische troef van organisaties. In veel gevallen kan de impact zo groot zijn dat ze een cruciale rol spelen in het business model en de concurrentiepositie van het bedrijf. Ondanks de toenemende erkenning en het belang van digitale transformatie, worstelen veel bedrijven nog altijd met de transitie naar een digitale business.

Capgemini Consulting - Digital Transformation

Organisatorische barrières

In het onderzoeksrapport ‘Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative’ vroeg Capgemini Consulting meer dan 1.500 bestuurders uit 106 landen naar de belangrijkste redenen voor mislukte digitale transformaties. Niet verrassend scoren typische en welbekende factoren als onvoldoende budget (33%) en een slecht IT systeem (30%) hoog in de lijst. Uit het onderzoek blijkt dat twee van de top vijf factoren – waaronder de meest genoemde dimensie – direct gelinkt kunnen worden aan de betrokkenheid van het management.

Capgemini Consulting - Organisatorische barrieres

Leiderschap

De meest genoemde organisatorische barrière voor een mislukte digitale transformatie is het gebrek aan een zogenaamd ‘burning platform’. Om dit te realiseren, is de rol van topbestuurders essentieel. Alleen als leiders een duidelijke en gedeelde visie definiëren en de transformatie toe-eigenen en ondersteunen, zal het eindresultaat succesvol en duurzaam zijn, aldus Capgemini Consulting. Bovendien moet de ‘juiste’ leider(s) een belangrijke rol spelen als ambassadeur tijdens de gehele transitie, van ontwerp tot post-executie.

Het adviesbureau toont de impact van betrokken leiderschap op de houding van werknemers aan door een simpele bevinding uit het onderzoek: Wanneer bestuurders hun visie ten aanzien van digitalisering met hun werknemers delen, dan wordt dit in 93% van de gevallen ook door hen ondersteund. 

Capgemini Consulting - Leiderschap

De onderzoekers benadrukken ook dat leiderschapsondersteuning een groot indirect voordeel oplevert: het maakt het verwijderen van obstakels een stuk makkelijker. Met het juiste leiderschap en actieve betrokkenheid, kan effectiever aandacht besteed worden aan andere potentiële bottlenecks zoals onvoldoende budget of onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden – met als gevolg een meer vloeiend transitieprogramma.

Over ‘Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative’

Het onderzoek is onderdeel van een groot wereldwijd onderzoeksproject van Capgemini Consulting op het gebied van ‘digital transformation’. De bekendste voorbeelden daarvan zijn twee research papers uitgebracht samen het MIT Center for Digital Business: ‘Digital Transformation: A roadmap for billion-dollar organisations’ (2011) en ‘The Digital Advantage’ (2012)*.

* Het onderzoeksrapport ‘Digital Transformation: A roadmap for billion-dollar organisations’ werd medio 2012 door analistenbureau Source benoemd tot een van de vijf meest toonaangevende thought leadership-studies afkomstig uit de adviesbranche van de afgelopen tien jaar.