Capgemini India wil komende jaren verdubbelen

09 oktober 2013 Consultancy.nl

De Indiase tak van Capgemini heeft ambitieuze plannen aangekondigd voor de komende jaren. De Indiase business moet tegen 2015 verdubbeld worden en de toegevoegde waarde binnen de groep moet significant vergroot worden. Dat heeft Aruna Jayanthi, CEO van het ICT adviesbureau, gezegd in een interview tegenover het Indiase platform Business Line.

Capgemini India heeft op dit moment 40,000 werknemers, die een bijdrage van bijna 36% leveren van het wereldwijde personeelsbestand van de Franse organisatie. In de komende jaren heeft het bedrijf ambitieuze groeiplannen. “We zullen uitgroeien naar 70,000 werknemers tegen 2015; dat is een netto stijging van 30,000” zegt Jayanti. Als de ambities gerealiseerd worden, dan zal Capgemini India tegen 2015 (op basis van de huidige situatie) bijna de helft van het wereldwijde personeel leveren.

Capgemini wil uitbreiden in India

Twee strategische pijlers

Een overgroot merendeel van de groei zal vanzelfsprekend voortkomen uit het binnenhalen van meer outsourcing en managed services contracten van ontwikkelde markten, maar Jayanti erkent dat daar grenzen aan zitten. Ze benadrukt dat als Capgemini India haar ambitieuze groeidoelstellingen wil realiseren, er twee grote veranderingen nodig zijn.

Allereerst, de Indiase organisatie zal lokale business verder moeten uitbreiden. De Indiase business ligt nog altijg 10% onder de totale omzet in India. “India als markt maakt een inhaalslag, maar dit is beperkter dan wat wij ervan verwacht hadden. Echter, in de komende jaren moeten we ons lokale marktaandeel verder uitbouwen” zegt Jayanthi.

Ten tweede, de business moet de diensten omhoog tillen binnen de interne value-chain, en van een pure ‘back-office’ speler veranderen in een meer end-to-end aanbieder van bedrijfsoplossingen. “Wat ik wil is de verandering stimuleren om onze functie als een delivery centre voor de Capgemini Groep om te buigen naar een meer centrale rol vanuit het hart van de organisatie” stelt zij. “We willen ons richten op een toegevoegde waarde model ten aanzien van business, technologie en innovatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het overnemen van higher-end consulting en IT activiteiten van deployment teams in bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten”.

Steun vanuit Parijs

Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van India’s ambities zal volgens Jayanthi de ondersteuning vanuit het hoofdkwartier in Parijs zijn. “Daarom willen we dat meer mensen in India een wereldwijde rol aannemen, om er voor te zorgen dat wij deel uitmaken van de wereldwijde management agenda”. 

Nieuws