Emergis topman vertrekt na Berenschot doorlichting

27 september 2013 Consultancy.nl

De topman van Emergis, Leen van Leersum, vertrekt bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Aanleiding voor zijn vertrek is een doorlichting van de organisatietop door Berenschot.
 
In de afgelopen weken heeft het organisatieadviesbureau in opdracht van de Raad van Toezicht onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen het bestuur en de verschillende medezeggen-schapsorganen (gremia) binnen de zorginstelling. Er zou binnen Emergis sprake zijn van een managementcrisis. Het eindrapport is op vrijdag 13 september opgeleverd en afgelopen dinsdag gaven Berenschot consultants een toelichting op het onderzoek.
 
Leen van Leersum vertrekt bij Emergis
 
Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van Toezicht Leen van Leersum verzocht zijn functie neer te leggen. Van Leersum is op dit verzoek ingegaan en vertrekt per 1 oktober. “Met zijn terugtreden ontstaat ruimte voor een proces van normalisatie van de verhoudingen” aldus Emergis.
 
Over de overige aanbevelingen, waaronder het aanblijven van Rick Mentjox als bestuurder en het uitvoeren van een cultuuronderzoek, vindt de komende tijd overleg plaats tussen de toezichthouders en de Raad van Bestuur. 

Nieuws

Meer nieuws over