AEF: Provincies hebben baat bij Noordvleugelprovincie

19 juni 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht in een fusieprovincie biedt kansen om effectiever en efficiënter te kunnen werken. Dit blijkt uit een maatschappelijke business case van Andersson Elffers Felix (AEF) en Decisio, uitgevoerd in opdracht van Voor het Ministerie van BZK. 
 
Sinds medio 2011 zijn provincies de mogelijkheden tot meer samenwerking of zelfs een fusie aan het overwegen. Aanleiding is de wens van het kabinet tot 'bestuurlijke opschaling' in de Randstad. Volgens Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken, sluit de schaal van het bestuur in de drie provincies niet meer aan bij de "ruimtelijke-economische dynamiek" van de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht. Daarnaast verwacht de overheid dat intensivering van samenwerking op primaire terreinen en/of een bestuurlijke fusie een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan een beter en efficiënter bestuur.
 
Superprovincie - Ronald Plasterk

Maatschappelijke businesscase

BZK vroeg adviesbureaus AEF en Decisio om de maatschappelijke kosten en baten van de zogenaamde ‘Noordvleugelprovincie’ in kaart te brengen. De consultants concluderen dat de provincies baat zouden hebben bij een fusie. Als de provincies daar op inzetten is een efficiëntiewinst te boeken tussen de €22 tot €30 miljoen binnen de bestuurlijke organisatie – zoals huisvesting, ICT en de ambtelijke overhead. Door herziening van de programmauitgaven is verdere besparing te realiseren die kan op lopen tot €40 miljoen. Dit vergt wel politieke keuzes van de nieuwe bestuursleden en valt in die zin buiten de directe besparing als gevolg van de fusie. De kosten van een fusie, geraamd op maximaal €115 miljoen, zijn naar verwachting binnen vier jaar terugverdiend.
 
Naast het financieel gewin levert een mogelijke samenvoeging ook overige voordelen op. Zo zouden grensoverschrijdende vraagstukken, zoals woningbouw, natuur en infrastructuur beter opgepakt kunnen worden. Dit geldt met name voor het ruime gebied rond Amsterdam (inclusief Almere). Buiten dit kerngebied zijn er weinig provinciegrensoverschrijdende vraagstukken en is een Noordvleugel-provincie niet of nauwelijks effectiever.
 
AEF - Noordvleugelprovincie
 
Bovendien zou een fusieprovincie ook leiden tot betere service aan het bedrijfsleven. Zo kunnen bijvoorbeeld natuurorganisaties en bedrijven die in alle drie de provincies belangen hebben straks terecht bij één loket.
 
Zie het rapport ‘Business Case Noordvleugelprovincie’ voor meer informatie.