Business Case Noordvleugelprovincie

Andersson Elffers Felix

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II staat het voornemen om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te fuseren.

Rapporten