Magnus: Onderhoud beheersen met SAP vergunningen

05 september 2013 Consultancy.nl

Voorafgaand aan het uitvoeren van onderhoud is in sommige gevallen speciale goedkeuring nodig. Niet alleen veiligheidseisen, maar ook kostenbeheersing spelen hierin een rol. Om dit proces te bewaken in SAP, kan gebruik worden gemaakt van werkvergunningen. Deze vergunningen kunnen gekoppeld worden aan werkorders en specifieke onderhoudsobjecten. In dit artikel gaat Leon van der Hoeven, adviseur bij Magnus, in op de mogelijkheden van het gebruik van werkvergunningen in SAP.

Beheersen van operationele en economische risico’s met werkvergunningen
Voor het beheersen van operationele en economische risico’s in het onderhoudsproces is het aan te bevelen om werkvergunningen in SAP te gebruiken. De werkvergunning dient als maatregel voor potentiële risico’s dat aan het onderhoudswerk is verbonden. Het is een document waarmee autorisatie verleend wordt aan de juiste personen om op gespecificeerde tijden bepaald werk uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht dragen van veiligheidskleding of werk dat de veiligheid van de omgeving beïnvloedt. Het is ook mogelijk om vergunningen te vereisen op basis van wat de werkzaamheden maximaal mogen kosten.

Magnus - SAP Werkvergunningen

Om onderscheid te kunnen maken tussen vergunningen ten behoeve van veiligheid en vergunningen voor kostenbeheersing, is het verstandig om hiervoor verschillende categorieën aan te maken. De goedkeuring of vrijgave van het werk kan verleend worden voordat hier aan begonnen of juist achteraf - ter controle - voordat het afgesloten wordt. Het werk met vergunningen biedt slechts beperkte sturing in het gehele order/onderhoudsproces, hierin mist echter het ‘vier-ogen-principe’. Om meer controle te verkrijgen over het vrijgeven van werk aan installaties of in bepaalde ruimtes zou SAP ‘Work Clearance Management’ en/of SAP ‘Worker Safety’, als add-ons, geïmplementeerd kunnen worden. Dit artikel beperkt zich echter tot het gebruik van werkvergunningen.

Automatisch of handmatig werkvergunningen toewijzen
SAP biedt de mogelijkheid om werkvergunningen handmatig of automatisch toe te wijzen aan een order. Automatische toewijzing geschiedt op basis van werkvergunningen gekoppeld aan het technisch object of via geclassificeerde vergunningen. In het laatste geval kunnen alle velden in tabel CSEVPERMIT dienen als criterium voor het gebruik van vergunningen. Een aantal voorbeelden van deze velden zijn de geschatte, geplande of de werkelijke kosten van een order.

Magnus - SAP Werkvergunningen 1

Goedkeuren / vrijgeven van werkvergunningen
Het vrijgeven van werkvergunningen kan op twee manieren; via het wijzigen van de order of via de vergunningen lijst. De lijst toont tevens aan de hand van stoplichten wat de status is van de vergunning. Alleen met behulp van de juiste autorisatie(s) kan iemand een werkvergunning vrijgeven.

Magnus - SAP Werkvergunningen 2

Voorbeeld
Een voorbeeld van een onderhoudsproces met het gebruik van werkvergunningen is geïllustreerd in de onderstaande figuur.

Magnus - SAP Werkvergunningen 3

In dit voorbeeld wordt er een onderhoudsorder aangemaakt voor een pomp, dat onderdeel uitmaakt van een pompinstallatie in een fabriekshal. Aan zowel de pomp als de installatie zijn werkvergunningen gekoppeld. Afhankelijk van de instellingen worden alle vergunningen in de hiërarchie ofwel voorgesteld om aan de order te koppelen ofwel automatisch in de order gezet. Het is ook nog mogelijk om handmatig werkvergunningen te koppelen aan de order. Verder is in de vergunning vastgelegd of deze verleend moet worden voor order-vrijgave of voor het (technisch) afsluiten van de order. Het verlenen/vrijgeven van

een vergunning gebeurt via het wijzigen van de order of via de werkvergunningenlijst.

Een artikel van Leon van der Hoeven van Magnus, expert op het gebied van Work Permits, Worker Safety en Work Clearance Management.

Nieuws

Meer nieuws over