PwC Advisory econoom Robert Haffner partner Ecorys

03 september 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Econoom Robert Haffner (1970) is medio augustus in dienst getreden als partner bij Ecorys. Hij is afkomstig van PwC, waar hij de afgelopen vijf jaar werkzaam was binnen de Advisory tak. Daarvoor bekleedde hij diverse leidinggevende functies bij de Autoriteit Consument en Markt en de ministeries van EZ en Financiën. Bij het Rotterdams adviesbureau zal Haffner een leidinggevende rol vervullen binnen het Economic Policy Analysis team.
 
Robert Haffner heeft meer twee decennia ervaring in analyses van beleid, markten, regulering en concurrentie, waarbij hij zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden inzet. “Robert heeft aan vele projecten gewerkt waarbij hij verantwoordelijk was voor het evalueren van heersende regelgeving in verschillende sectoren, het bepalen van het toegestane rendement van gereguleerde ondernemingen en het alloceren en modelleren van kosten” aldus Ecorys in een persbericht. Daarnaast heeft Haffner ervaring opgedaan op het gebied van strategiebepaling rond regelgeving, het adviseren over voorgestelde fusies en overnames vanuit het perspectief van de mededinging, en het adviseren over de impact van regulering in een deals-context.
 
Ecorys - Robert Haffner
 
Ecorys Economic Policy Analysis
Het team binnen Ecorys waar hij onderdeel van wordt, Economic Policy Analysis, richt zich op advisering op het gebied van concurrentiekracht en innovatie, handel, concurrentie en regulering, en private sectorontwikkeling. Te denken valt aan het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van regulerings- en concurrentiebeleid, het formuleren van strategieën om optimaal met regulering om te gaan, en het beoordelen van de impact van regulering en aanverwant beleid.