Roland Berger: Zuivelsector witte motor van economie

26 augustus 2013 Consultancy.nl

De Nederlandse zuivelsector kan worden gezien als de ‘witte motor’ van de Nederlandse economie. In het afgelopen jaar boekte de zuivelindustrie een omzet van meer dan €10 miljard en leverde het de economie circa 44 duizend voltijd banen op. Daarmee is de sector groter dan bijvoorbeeld de Nederlandse elektrische apparaten-, farmaceutische- of zelfs auto-industrie. Dit blijkt uit een marktanalyse van de zuivelindustrie door Roland Berger Strategy Consultants.
 
In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) bracht het adviesbureau de economische kracht van de sector in kaart. De sector is goed voor 44.000 banen, en de melkveehouderij en de zuivelindustrie hadden in 2012 een productiewaarde van respectievelijk €4,3 miljard en €6,4 miljard. Internationaal gezien scoort Nederland uitstekend: van alle Europese landen hebben alleen Ierland en Denemarken een hogere gemiddelde zuivelomzet per inwoner.

Roland Berger - Nederlandse Zuivelsector 1

Internationale handel

De zuivelsector levert een belangrijke bijdrage aan de handelsbalans van Nederland. Tussen 2005 en 2012 is de exportwaarde gegroeid met gemiddeld 7% per jaar – ondanks een economische crisis. De import is veel kleiner, zodat de Nederlandse zuivelsector in 2012 een handelsoverschot realiseerde van €3,6 miljard, maar liefst 9% van het Nederlandse totaal. “De zuivelsector levert hiermee een flinke bijdrage aan de verdiencapaciteit van Nederland” aldus Roland Berger.
Roland Berger - Nederlandse Zuivelsector 2
 
73% van de export, gemeten in productwaarde, vindt binnen Europa plaats. Duitsland is met €1,5 miljard aan export de belangrijkste handelspartner. De groei is echter het grootst in export naar opkomende landen. Zo groeide de export naar China, Rusland en Nigeria, totaal ongeveer €450 miljoen aan exportwaarde in met name melkpoeder en kaas, tussen 2000 en 2012 met gemiddeld 11-17% per jaar.
Roland Berger - Nederlandse Zuivelsector 3

Nieuws

Meer nieuws over