Capgemini Consulting: Online onderwijs bij TU Delft

20 augustus 2013 Consultancy.nl

Online onderwijs wordt gezien als een megatrend in de onderwijsbranche. Onlangs hielp Capgemini Consulting de TU Delft met het ontwikkelen van een business case over de mogelijkheden van online onderwijs, de transformatie die hiervoor nodig is en de noodzaak om hier in te investeren.

Megatrend

Online onderwijs neemt wereldwijd een vlucht binnen universiteiten en hogescholen. Diverse factoren liggen hieraan ten grondslag. Het wereldwijd en voor iedereen beschikbaar maken van het onderwijsaanbod wordt veelal genoemd. Uit recente schattingen van Unesco blijkt dat in 2025 zo'n 80 miljoen meer mensen hoger onderwijs willen volgen dan nu. Met name in de opkomende landen zoals India en China. Doordat conventionele universiteiten onmogelijk aan deze vraag kunnen voldoen* kiezen steeds meer onderwijsinstellingen voor het investeren in digitale oplossingen.
 
Online onderwijs biedt grote voordelen voor onderwijsinstellingen en studenten. Zo wordt online onderwijs gezien als een dienstverlening die regulier campusonderwijs aanvult, en in sommige gevallen zelfs verbetert. Daarnaast heeft de zichtbaarheid van het aanbod van online onderwijs ook een positief effect op de reputatie van een instelling. Dit speelt een cruciale factor bij het werven van onderzoeksubsidies en nieuwe studenten. Zo maakt digitalisering het universiteiten makkelijker hun content wereldwijd vindbaar te maken en daarmee hun naam in het internationale onderwijsveld te vergroten. Voor studenten zijn de voordelen helder: studiemateriaal van hoge kwaliteit (meer opties, maatgesneden modules) en de mogelijkheid om zelf je studietempo te bepalen.

Capgemini Consulting - Online onderwijs bij TU Delft

TU Delft

De TU Delft is van oorsprong een voorloper in Nederland in de toepassing van online onderwijs. In 2004 startte de TU Delft met het online aanbieden van colleges en een aantal jaar geleden besloot TU Delft om meer te investeren in de online trend. Sinds begin dit jaar biedt de universiteit online modules -zogenaamde 'Massive Open Online Course' (MOOCs)- gratis aan op edX**. En vanaf 1 september dit jaar gaat het vakken van MSc programma's (bijv. MSc Engineering and Policy Analysis en MSc Aerospace Engineering) online aanbieden.
 
Om de digitale footprint verder uit te bouwen, heeft de TU Delft adviesbureau Capgemini Consulting gevraagd voor ondersteuning bij het ontwikkelen van het business plan. De doelstellingen waren het kwantificeren van de voordelen van online onderwijs en het verkrijgen van inzichten in de investeringen die nodig zijn om de online doelstellingen te realiseren. "We hadden behoefte aan een business plan waarmee we de organisatie in konden gaan om ook anderen te overtuigen van de noodzaak", zegt Paul Rullmann, Vice President Education bij TU Delft.
 
"De markt voor online onderwijs is met de opkomst van de MOOCs flink opgeschud. Elke universiteit met internationale ambities vraagt zich nu af wanneer ze in moeten stappen. De kosten zijn nu nog hoog, maar kan ik als ik wacht nog wel het gat naar de voorlopers overbruggen? Dat is de vraag die we veel krijgen. Hoe snel en op welke wijze deze nieuwe markt voor online onderwijs zich gaat ontwikkelen is nog niet volledig te voorspellen, maar op basis van inzichten uit ons internationaal onderzoek met het MIT Center for Digital Business naar digitale transformatie, konden wij meerdere scenario’s uitwerken die nu al waarheid blijken te zijn” zegt Tino de Velde van Capgemini Consulting.
 
* Unesco heeft berekend dat om aan die vraag te kunnen voldoen er de komende 12 jaar elke week 3 universiteiten voor 40.000 studenten gebouwd zouden moeten worden.

** EdX is een non-profit platform voor online onderwijs, waarmee o.a. MIT en Harvard sinds 2012 cursussen toegankelijk willen maken voor iedereen, waar ook ter wereld, die toegang heeft tot internet. Iedereen mag de gratis cursussen volgen, zonder vooropleiding of ingangstoets.

*** Paul Rullmann was tot eind maart lid van het College van Bestuur van de TU Delft en verantwoordelijk voor de portefeuille Personeel en Organisatie. Op 26 maart 2013 ging hij met pensioen.

Nieuws

Meer nieuws over