Ecorys onderzoekt verschuiving zorg naar eerstelijn

15 augustus 2013 Consultancy.nl

Ecorys gaat in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie* de mogelijkheden onderzoeken om bepaalde diensten van ziekenhuizen te verschuiven naar eerstelijnszorg. Het advies- en onderzoeksbureau zal de studie uitvoeren in zes Europese landen. De resultaten worden naar verwachting begin 2014 geleverd.

Stijgende zorgkosten

Als gevolg van de stijgende trend in zorgkosten zijn zorgsectoren door heel Europa naarstig op zoek naar manieren om de kosten van het systeem in te perken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Één van de gebieden waar nog relatief veel efficiencyvoordeel valt te behalen is het verminderen van ‘onnodige’ ziekenhuisopnames. In sommige gevallen kan een zorginterventie (kosten)effectiever worden uitgevoerd door eerstelijnszorg. Randvoorwaarde is dat eerstelijnszorg kwalitatief goed en toegankelijk is voor patiënten.

Ecorys - Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg

Om het maximale rendement te halen uit de eerstelijnszorg en om het risico op onnodige kosten – vanwege ziekenhuisopname – te voorkomen moet de eerstelijnszorg in veel Europese landen worden versterkt of opnieuw worden gepositioneerd. Dit is ook een van de prioriteiten van het nieuwe Europese zorgbeleid 2020.
 
De Ecorys-studie zal zich richten op drie hoofdthema’s:

  • Omstandigheden waarin ziekenhuisopnames in de geselecteerde landen kunnen worden voorkomen door effectieve behandeling en zorg vanuit een sterke eerstelijns zorgomgeving;
  • De potentiële besparingen als gevolg van de afname van ziekenhuisopnames, gerelateerd aan de geselecteerde omstandigheden;
  • Het benoemen van (landspecifieke) barrières die een dergelijke verschuiving zouden kunnen bemoeilijken

Zes landen vallen in scope van de opdracht: 2 EU15-landen, 2 landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en 2 andere landen. De eerste landenstudie zal gericht zijn op Moldavië. De keuze voor de overige landen wordt de komende maanden in samenwerking met de opdrachtgever bepaald.
 
* De 'World Health Organization' (WHO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN) met als doel om de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren.

Nieuws

Meer nieuws over