CVZ gunt ICT advies contract aan 4 IT adviesbureaus

15 augustus 2013 Consultancy.nl

Het College voor Zorgverzekeringen* (CVZ) heeft een raamovereenkomst afgesloten met vier adviesbureaus voor het leveren van ICT advies. De komende drie jaar zullen Twynstra Gudde en Informaat, Lost Lemon en PwC Advisory de zorginstelling ondersteunen op het gebied van IT consulting.
 
In totaal hadden elf adviesbureaus zich ingeschreven het perceel ‘ICT advies’. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van drie jaar en de mogelijkheid tot een verlenging van twee jaar.
 
Met de uitbesteding wil het CVZ efficiënt kunnen inspelen op nieuwe technologieën tegen lagere kosten. Daarnaast kunnen de externe experts bijdragen aan de verdere professionalisering van het IT-landschap van het CVZ, om zodoende tegemoet te komen aan de veranderende wensen van zowel de overheid als de burger.
 
CVZ gunt ICT advies contract aan 4 IT adviesbureaus

Applicatieontwikkeling

Ook heeft het CVZ raamovereenkomsten afgesloten met drie applictieontwikkelaars en -beheerders. Caesar Accounts, Cimsolutions en Ordina worden verantwoordelijk voor de applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer van maatwerkapplicaties. Voor dit perceel hadden maar liefst 26 ICT adviesbureaus zich ingeschreven.
 
* Het CVZ coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De instelling neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Nieuws

Meer nieuws over