Ecorys evalueert plattelandsontwikkelingsprogramma

05 augustus 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

Ecorys gaat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een ‘ex ante evaluatie’ uitvoeren van het nieuwe Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het adviesbureau uit Rotterdam zal hiertoe samenwerken met drie overige partijen: Grontmij, Aequator Groen & Ruimte en Roots Beleidsadvies.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

De Europese regeringsleiders hebben in 1999 besloten om het platteland van Europa te versterken en hebben hiervoor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het leven geroepen. Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is hiervan de Nederlandse invulling. Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor de derde ronde van het POP, dat zal lopen van 2014-2020. Het projectteam POP3 zal een programma opstellen, dat begin 2014 door Brussel moet worden goedgekeurd, waarna fondsen beschikbaar komen voor projecten.
 
Ecorys - Platteland

Evaluatie

Eén van eisen van Brussel is dat de landelijke programma’s kritisch onder de loep worden genomen door een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Na een aanbestedingstraject koos EZ voor het consortium bestaande uit Ecorys, Grontmij, Aequator Groen & Ruimte en Roots Beleidsadvies
 
De ex ante evaluatie heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en het ontwerp van het programma en om te onderzoeken of de doelstellingen van het programma haalbaar zijn. Bovendien moet de ex ante de basis vormen voor een effectieve monitoring en evaluatie tijdens de uitvoering van het programma. In de evaluatie zal het adviesbureau kijken naar voorgestelde maatregelen, de effectiviteit en de efficiëntie ervan, en of het proces van de totstandkoming van het programma voldoet aan de Europese spelregels. Ook zal er veel aandacht zijn voor de milieueffecten van het programma.