Hay Group: HR benut data analytics onvoldoende

01 augustus 2013 Consultancy.nl

HR-afdelingen benutten het potentieel van data analytics onvoldoende. Onderzoek van Hay Group onder 120 HR-professionals toont aan dat 43% van de HR-afdelingen kampt met een tekort aan data, met als gevolg dat ze niet volledig in staat zijn om onderbouwde beslissingen te nemen. En in de gevallen wanneer er wel voldoende data beschikbaar is dan worstelt een grote groep HRM’ers met een resourceprobleem. Circa de helft van de bedrijven heeft niet genoeg capaciteit voor het analyseren van kwantitatieve gegevens.
 
Het adviesbureau ondervroeg respondenten ook naar de toepassing van data analytics in verschillende HR werkvelden, zoals beloningsbeleid, loonsomrendement en strategisch personeelsplanning.

HR-analytics

Uit het onderzoek blijkt dat data analytics het meest wordt toegepast voor het ontwikkelen van het beloningsbeleid. 79% van de respondenten geeft aan data over salaris en arbeidsvoorwaarden te gebruiken om arbeidsvoorwaarden aan te passen. HR-analytics wordt daarentegen in veel mindere mate gebruikt wordt om het loonsomrendement te meten: ruim de helft van de HR afdelingen (54%) weet niet wat de verhouding is tussen de kosten en opbrengsten per medewerker.
 
Hay Group - HR Analytics
 
Volgens Jeroen Kirch, beloningsadviseur bij Hay Group, is deze bevinding opvallend aangezien personeel voor de meeste ondernemingen de grootste jaarlijkse investering vertegenwoordigt. “Door CAO-afspraken en pensioenregelingen stijgen de kosten van personeel, bij ongewijzigd beleid, jaarlijks met 2% tot 4%. Inzage in loonsomrendement kan dus aanzienlijk voordeel opleveren voor organisaties”. Hij stelt dat bedrijven structureel 5% tot 15% kunnen besparen wanneer ze de balans tussen productiviteit en loonkosten optimaliseren. De rol van data analytics speelt hierin een belangrijke rol.

Strategisch personeelsplanning

Kirch ziet ook kansen voor HR-afdeling op het gebied van talent management en strategisch personeelsplanning. Zo geeft 54% van de HR manager aan dat ze geen duidelijk beeld hebben van het benodigde personeelsbestand over minimaal vijf jaar. Door de toenemende complexiteit en veranderende demografie van de arbeidsmarkt wordt effectief anticiperen op de toekomst van groot belang. “Het strategisch plannen van kwaliteit en kwantiteit van personeel en bijbehorende kostenraming wordt steeds belangrijker” aldus de adviseur van Hay Group.

Nieuws

Meer nieuws over